Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέτρα για ιδιωτικές επενδύσεις στις πληγείσες περιοχές

31 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστο Φώλια, αποφασίσθηκαν άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων από επιχειρήσεις στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της χώρας. Με Υπουργικές Αποφάσεις ορίζονται τα ακόλουθα για τις επενδύσεις στις περιοχές αυτές:
Μέτρα για ιδιωτικές επενδύσεις στις πληγείσες περιοχές


Μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστο Φώλια, αποφασίσθηκαν  άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων από επιχειρήσεις στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της χώρας. Με Υπουργικές Αποφάσεις ορίζονται τα ακόλουθα για τις επενδύσεις στις περιοχές αυτές:


1. Παρατείνεται κατά 2 μήνες, δηλαδή έως τις 10.12.2007, η διάρκεια υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Εμπορίου και Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg του Γ΄ ΚΠΣ.

2. Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου:

   α. Χορηγείται για όλες τις επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης, δηλαδή 20% για τις μικρές και 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις,  εκτός από τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια).

   β. Όλες οι επενδύσεις δικαιούνται το μέγιστο προβλεπόμενο ανά περιοχή ποσοστό ενίσχυσης.

   γ. Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται  για όλες τις επενδύσεις.

   δ. Η προκαταβολή της επιχορήγησης  δίνεται μόνο με την υποβολή αίτησης και εγγυητικής επιστολής.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης