Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το σχόλιο της Δευτέρας

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TaxheavenΚαλημέρα.

Φτάσαμε αισίως κοντά στο τέλος έτους χωρίς καλά καλά να καταλάβουμε πως πέρασε και αυτή η χρονιά. Εβδομάδα Χριστουγέννων αυτή  που ξεκινάει σήμερα και καλό θα ήταν (για να μην πω απαραίτητο) να βρούμε λίγο χρόνο να περάσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα αφήνοντας για λίγο πίσω τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μας απασχολούν. Άλλωστε, τα «προβλήματα» έχουν τεράστια υπομονή...

 

Ποτέ μην αναβάλλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις μεθαύριο.- Mark Twain

 

Για τους λάτρεις της τηλεοπτικής ενημέρωσης υπενθυμίζω ότι τα σημαντικότερα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας αναφέρονται στο καθημερινό briefing του κόμβου. Μαζί όμως με την επικαιρότητα στα briefing σχολιάζουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που δεν θα βρείτε γραμμένα σε κείμενα είτε του κόμβου είτε οπουδήποτε αλλού.

Την περασμένη λοιπόν εβδομάδα είχαμε :

 

← ●●●● § ●●●● →

 

 

ΜΥΦ

Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι θα ισχύσει τελικά με τις περιβόητες ΜΥΦ. Το υπουργείο έχει υποσχεθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των αποκλίσεων και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για καθυστερήσεις. [Τα πρόστιμα των ΜΥΦ: Πότε θα μάθουμε τις προθέσεις του υπ. Οικ;]. Θέλω να υπενθυμίσω -όπως αναφέραμε και στο briefing της 15ης Δεκεμβρίου- ότι κατά την γνώμη μας δεν υφίσταται πρόστιμο για τις τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των συναλλαγών που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι το τέλος τους έτους. Ωστόσο, το ερώτημα για την επιβολή των προστίμων σε ενδεχόμενες τροποποιητικές/συμπληρωματικές καταστάσεις του 2014 μετά την 1/1/2016 παραμένει.


ΕΛΠ

Στο briefing της 15ης Δεκεμβρίου αναφερθήκαμε επίσης και στην παράταση της εφαρμογής των ΕΛΠ για ένα χρόνο, την οποία προσανατολίζεται να δώσει το υπ.Οικονομικών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΚΙΟΕ αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση (προφανώς μετά τις γιορτές) για την προαιρετική σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ για φέτος και υποχρεωτικά από την 1.1.2016, δηλαδή για τις καταστάσεις που θα συντάξουμε αρχές του 2017. Εφόσον υπάρξει οριστική απόφαση καλό θα ήταν να έχουμε και την απαραίτητη ενημέρωση από το υπ. Οικονομικών όσο πιο σύντομα γίνεται.


Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

Όπως όλα δείχνουν και για αυτή την υποχρέωση αναμένεται να δοθεί παράταση, αφού τα προβλήματα είναι πολλά, ενώ ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες μέχρι το τέλος του έτους. Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών έστειλε την περασμένη εβδομάδα σχετική επιστολή στο υπ. Οικονομικών. [Αίτημα Λ.Σ.Α. για παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής]

 

 

← ●●●● § ●●●● →

Σ.ΛΟ.Τ.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι Σ.ΛΟ.Τ. που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

 

Απομείωση αξίας αποθεμάτων

Το ερώτημα της συγκεκριμένης εταιρίας αφορά σε ένα θέμα που αντιμετωπίζουν αρκετές επιχειρήσεις σχετικά με την αποτίμηση (επιμέτρηση) των αποθεμάτων τους, τα οποία είτε είναι ελαττωματικά, είτε σε άλλες περιπτώσεις έχουν απαξιωθεί σημαντικά και δεν μπορούν πλέον να πωληθούν στις συνήθεις τιμές.  Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις για να διατεθούν στην αγορά, πρέπει η τιμή να καθοριστεί χαμηλότερα από το αρχικό κόστος. Το ΣΛΟΤ απάντησε με σχετικές παραπομπές στις διατάξεις που ισχύουν με βάση τα ΕΛΠ και οι οποίες δεν έχουν μεγάλες διαφορές από αυτές που ίσχυαν και με το ΕΓΛΣ.

Συγκεκριμένα. :

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 6 τουν.4308/2015, τα αποθέματα μετά την αρχική αναγνώριση επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι μικρότερη του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, η διαφορά (ζημιά) επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ωστόσο, όταν η ζημία απομείωσης είναι σημαντική, για την εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ζημιά αυτή μπορεί να μην επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων αλλά να ενσωματώνεται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων», με κατάλληλη γνωστοποίηση στο προσάρτημα.

Παράδειγμα

Την 31η Δεκεμβρίου του 20Χ1 η επιχείρηση είχε στην κατοχή της αποθέματα για τα οποία δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες.


Σενάριο ΑΣενάριο Β
Αξία κτήσης αρχικού αποθέματος 100 100
Αγορές περιόδου 1200 1200
Αξία κτήσης τελικού αποθέματος (ΤΑ) 150 150
Απαιτούμενο κόστος για την πώληση ΤΑ 20 20
Εκτιμώμενη αξία πώλησης ΤΑ 190 160

 

Ζητείται να προσδιοριστεί η αξία επιμέτρησης για τα σενάρια Α και Β και το ποσό της σχετικής ζημιάς, εάν υπάρχει.

Ανάλυση -απάντηση


Σενάριο ΑΣενάριο Β
Εκτιμώμενη αξία πώλησης 190 160
Απαιτούμενο κόστος για την πώληση 20 20
Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 170 140
Αξία επιμέτρησης (κόστος κτήσης / ΚΡΑ) 150 140
Ζημιά επιμέτρησης (0 / 140-150) - 10
Κόστος πωληθέντων 1150 1160

 
Εγγραφή απομείωσης αποθεμάτων 31/12/20Χ1 - Σενάριο Β

Χρέωση Πίστωση
Απομείωση εμπορευμάτων (ζημιά)
10
Σωρευμένη απομείωση εμπορευμάτων (αντίθετος)

10


Η επιβάρυνση του κόστους πωληθέντων μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά. Δηλαδή, με το ποσό της συνολικής ζημίας επιμέτρησης (για όσα είδη αποθεμάτων συντρέχει περίπτωση) γίνεται συγκεντρωτική εγγραφή (με κίνηση αντίθετου λογαριασμού των αποθεμάτων), χωρίς να απαιτείται ενημέρωση του αναλυτικού αρχείου που μπορεί να τηρεί η επιχείρηση κατ’ είδος αποθέματος.

Ο αντίθετος λογαριασμός παρακολούθησης της σωρευμένης απομείωσης-υποτίμησης των αποθεμάτων του τέλους της περιόδου συνεκτιμάται κατά την επιμέτρηση στο τέλος της επόμενης περιόδου.

Η «καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία» ορίζεται ως η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης του αποθέματος στην κανονική πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του και για την πραγματοποίηση της διάθεσης. Το κόστος που απαιτείται για την πώληση είναι συνήθως οι προμήθειες πώλησης, τα έξοδα συσκευασίας και τα μεταφορικά.

Για τις περιπτώσεις των υλικών που προορίζονται για μεταποίηση, το θέμα του προσδιορισμού της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους είναι πιο σύνθετο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος παραγωγής και το καθαρό τίμημα πώλησης του έτοιμου προϊόντος.

Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με μία γενικά αποδεκτή μέθοδο, όπως η FIFO, η μέθοδος του σταθμικού μέσου όρου σε όλες τις αποδεκτές εκδοχές της, ή και η μέθοδος της λιανικής (βλέπε παρ. 4.4.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014). Η LIFO δεν είναι αποδεκτή μέθοδος.

 


●●●

 

Συμψηφισμός πελατών προμηθευτών.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2142 ΕΞ 20.11.2015 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 - Συμψηφισμός υπολοίπων Πελατών-Προμηθευτών

Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωριστεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφληση της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με «ανταλλαγή».

Στο νόμο 4308/2014, άρθρο 17, παράγραφος 1, περίπτωση γ αναφέρεται ότι: Γ) Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων γίνεται με σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. Συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εξόδων και εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συμψηφισμός προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διάταξη του άρθρου 17 του νόμου 4308/2014, δεν αναιρεί φορολογικές ή άλλου χαρακτήρα κανονιστικές διατάξεις. Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται μόνο σε θέματα εμφάνισης των σχετικών κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις και όχι στον τρόπο εξόφλησης και είσπραξης των σχετικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει απαίτηση από πελάτη της 50.000 και υποχρέωση προς τον ίδιο ως προμηθευτή της 55.000, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, θα εμφανισθεί ως υποχρέωση το καθαρό ποσό των 5.000.

Τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από άλλη νομοθεσία, όπως η φορολογική, αναφορικά με τους τρόπους είσπραξης/πληρωμής, εφαρμόζονται βάσει εκείνης της νομοθεσίας και δεν αποτελούν αντικείμενο του ν. 4308/2014.

 

Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 και σε ότι αφορά την μη αναγνώριση των δαπανών άνω των 500 ευρώ οι οποίες δεν εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο, η φορολογική διοίκηση κάνει δεκτό τον αμοιβαίο συμψηφισμό πελατών προμηθευτών.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

.....6. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με «ανταλλαγή».

 

●●●

Καταχώριση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων-εξόδων

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την υποχρέωση που απορρέει από την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με την οποία οι πολύ μικρές οντότητες πρέπει να παρακολουθούν στο απλογραφικό σύστημα τους, τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

 

Η ερώτηση:

α) Καλύπτουν την έννοια του λογιστικού στοιχείου και της απαιτούμενης σχετικής τεκμηρίωσης, για τους σκοπούς των ΕΛΠ, οι εκτυπώσεις των σχετικών δηλώσεων πάσης φύσεως φόρων, και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου υπάρχει) από τις σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε. ή από άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η επιπλέον καταχώρησή τους και σε άλλες καταστάσεις (π.χ. βιβλίο εσόδων εξόδων);

β) Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται και οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014 ή αλλιώς φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, να καταχωρούν στα βιβλία εσόδων-εξόδων τον προς απόδοση φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματα;

Η απάντηση του ΣΛΟΤ

(α) Η εκτύπωση των πάσης φύσεως φόρων και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου υπάρχει) σε οποιοδήποτε αρχείο (σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα κλπ), καλύπτει την απαίτηση του νόμου, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέσα, είναι ισοδύναμα λογιστικά αρχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά με το βιβλίο εσόδων-εξόδων και συνεπώς δεν απαιτείται η επιπλέον καταχώρησή τους στο βιβλίο αυτό (εσόδων εξόδων). Εννοείται, ότι τα σχετικά ποσά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του λογιστικού αποτελέσματος της περιόδου στο βαθμό που εμπίπτουν στην έννοια του εξόδου.

(β) Οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, υποχρεούνται να παρακολουθούν τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματά τους, όπως και τους λοιπούς φόρους κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα. Το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος που εκδίδεται από την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι λογιστικό αρχείο κατά την έννοια του νόμου.

Συνεπώς, εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει ή δύναται να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέλκει η καταχώρησή του εν λόγω φόρου στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.


Να συμπληρώσω επίσης ότι κατά την άποψή μου η υποχρέωση της αναγραφής των πάσης φύσεως δαπανών στα βιβλία της κάθε επιχείρησης που σχολιάστηκε από συνάδελφο, έτσι ώστε να αναγνωριστεί η δαπάνη φορολογικά σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του ΚΦΕ, καλύπτεται από την διάταξη του άρθρου 3 των ΕΛΠ, και συγκεκριμένα :

 

3.1.1 Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα τηρούμενα «λογιστικά βιβλία» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). Σημειώνεται ότι όπου σε άλλους νόμους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόμου.

3.1.2 Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων. Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων είναι: ...........ιγ) τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους, περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, ιδ) έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική (π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα με νεότερες οδηγίες, τόσο της φορολογικής Διοίκησης αλλά και του Σ.ΛΟ.Τ.


← ●●●● § ●●●● →

 

ΔΛΠ-ΔΠΧΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2343 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 και 7 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34

Με τον κανονισμό τροποποιούνται τα ΔΛΠ 19 και 34, καθώς και στα ΔΠΧΑ 5, 7 και 1.

Στο ΔΠΧΑ 5 (Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες) τροποποιούνται οι παράγραφοι 26-29 που αφορούν μεταβολές σε προγράμματα πώλησης ή σε προγράμματα διανομής σε ιδιοκτήτες.

Στο ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, τροποποιείται η παράγραφος 44ΙΗ και προστίθεται η παράγραφος 44ΚΖ.

Στο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Προστίθεται νέα διευκρινιστική παράγραφος για τις γνωστοποιήσεις για χρηματοπιστωτικά μέσα.

Στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους. Τροποποιείται η παράγραφος 83 που αφορά το προεξοφλητικό επιτόκιο, και προστίθενται νέες παράγραφοι.

Στο ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά. Τροποποιείται η παράγραφος με τις γνωστοποιήσεις, και προστίθεται νέα παράγραφος στις ημερομηνίες ισχύος.

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Επισημάνσεις

Μια νέα στήλη παρουσιάσαμε στον κόμβο της εβδομάδα που πέρασε. Με τις «επισημάνσεις» θα προσπαθούμε να κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος σε ορισμένα θέματα που είτε δεν τυγχάνουν της απαραίτητης προσοχής των συναδέλφων λόγο των συχνών αλλαγών της νομοθεσίας, είτε αποτελούν συχνές απορίες που εκδηλώνονται στον κόμβο αλλά και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Την εβδομάδα που πέρασε οι επισημάνσεις μας αφορούσαν :

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Επίκαιρα από το παρελθόν

Άλλη μια νέα στήλη εγκαινιάσαμε στον κόμβο την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι λίγες οι φορές που έρχεται στα χείλη μας η φράση «η ιστορία επαναλαμβάνεται». Μάλιστα, συχνά η φράση αυτή χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι πολλά από τα ευτράπελα και τα δεινά του τόπου μας δυστυχώς επαναλαμβάνονται από πολύ παλιά αναδεικνύοντας έτσι το φαινόμενο του «αβδηριτισμού» που διέπει τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και γενικότερα την ελληνική πραγματικότητα.

Από το φαινόμενο της επανάληψης νοσηρών φαινομένων ή της μη λύσης πολλών θεμάτων που ταλάνιζαν και εξακολουθούν να μαστίζουν τούτο τον τόπο, δεν μπορεί να λείπει ο επαγγελματικός μας χώρος και οι εκάστοτε Διοικήσεις του υπ. Οικονομικών.

Μέσα από τη νέα αυτή στήλη που έχει τίτλο «επίκαιρα από το παρελθόν» θα θυμίσουμε απόψεις, θέσεις, τοποθετήσεις, κ.λπ., που είδαν το φως της δημοσιότητας πολλά χρόνια πριν, θέλοντας έτσι να μεταφέρουμε τον παλμό και τους προβληματισμούς των ανθρώπων εκείνων.

Το πρώτο θέμα της στήλης :

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 


Παράλληλο πρόγραμμα

Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στην βουλή και το νομοσχέδιο με το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Στο νομοσχέδιο περιέχονται αρκετές διατάξεις μια εκ των οποίων είναι και η μετάθεση της έναρξης απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζομένων για την 2/7/2016. Ωστόσο το νομοσχέδιο αποσύρθηκε την Πέμπτη και σύμφωνα με απόφαση ων προέδρων της βουλής η συζήτηση του θα ξεκινήσει μετά τις 7 Ιανουαρίου. Στο παρασκήνιο βέβαια λέγεται ότι η απόσυρση έγινε μετά πιέσεις της ΤΡΟΙΚΑΣ. Οπως και να'χει, όλες τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο και που ίσως επανέρθει στη βουλή με το νέο έτος, μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά εδώ.

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

 

Αντικειμενικές αξίες

Σε συνέχεια της απόφασης 4003/2014, το Σ.τ.Ε. γνωμοδότησε με νέα απόφασή του (4446/2015) ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών η οποία έτσι κι αλλιώς έχει καθυστερήσει, όταν θα παραγματοποιηθεί, θα  πρέπει να έχει ισχύ από την 21η Μαΐου 2015.

Η αναπροσαρμογή φυσικά δεν θα έχει επίπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2015, ωστόσο είναι νωρίς να πούμε ακόμα ποιους φόρους αλλά και ποιες συναλλαγές θα επηρεάσει εάν δεν δούμε τις τελικές αποφάσεις του υπ. Οικονομικών πάνω στο θέμα. Παραθέτω ένα κομμάτι από το σκεπτικό της απόφασης γιατί έχει ενδιαφέρον όχι τόσο ως προς την ουσία της υπόθεσης, αλλά ως προς την βούληση του ΣτΕ να "τιμωρήσει" την διοίκηση για τι παραλήψεις της.

(στ) υπό τα ανωτέρω δεδομένα, υφίσταται παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας, η οποία παράλειψη συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007 – Περαιτέρω, το Δικαστήριο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρ. 22 του ν. 4274/2014 (παράγραφοι 3α και 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989), εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας αφ’ ενός τα έννομα συμφέροντα των αιτούντων και αφ’ ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, έκρινε ότι έπρεπε να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της 4003/2014 απόφασης – Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε την 20.11.2014 – Ωστόσο, η Διοίκηση δεν προέβη στην ως άνω οφειλόμενη ενέργεια ούτε εντός του ορισθέντος με την απόφαση εξαμήνου, που έληγε την 21.5.2015, ούτε και μεταγενέστερα

(Β) Αίτημα του Δημοσίου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μέχρι το τέλος του 2016 απορρίπτεται, διότι
(i) δυνατότητα παράτασης της ταχθείσας, κατ’ εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 50 παρ. 3α του π.δ. 18/1989, προθεσμίας, η οποία μάλιστα εν προκειμένω ορίστηκε εξάμηνη αντί τρίμηνης, για την εκπλήρωση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, δεν είναι, κατ’ αρχήν, δυνατή,
(ii) ο ν. 4336/2015 είναι στοιχείο μεταγενέστερο της 21.5.2015 και, κατ’ αρχήν, δεν είναι ληπτέος υπόψη,
(iii) εν πάση περιπτώσει, η παράταση αυτή δεν ενδείκνυται να χορηγηθεί, ιδίως:
(α) ενόψει των αναφερόμενων ανωτέρω υπό στοιχ. Αε,
(β) ενόψει του ότι προσκομίστηκε από το Δημόσιο οικείο σχέδιο νομοσχεδίου, γεγονός που υποδηλώνει την, κατ’ αρχήν, δυνατότητα συμμόρφωσης προς την ΣτΕ 4003/2014 απόφαση του Δικαστηρίου, το νομοσχέδιο δε τούτο δεν προωθήθηκε προς ψήφιση,
(γ) ενόψει της διάταξης του άρθρου 3 του ν. 4336/2015, που μνημονεύει την πιθανότητα αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών έως τον Οκτώβριο του 2015

(Γ) Κατόπιν τούτων, ακυρώνεται η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας – Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες της υπόθεσης και σταθμίζοντας τα συμφέροντα των διαδίκων, ιδίως δε την ύπαρξη έντονου δημόσιου συμφέροντος, συνισταμένου στην, κατά το δυνατόν, αποφυγή αιφνίδιας διακύμανσης των φορολογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει η ότι ακύρωση της ανωτέρω παράλειψης πρέπει, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989, να μην αναδράμει στο χρόνο συντέλεσής της, αλλά στις 21.5.2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας η Διοίκηση όφειλε να εκδώσει την σχετική πράξη της

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Επίδομα πετρελαίου.

170.000 αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης υποβλήθηκαν μέσα σε δύο ημέρες από την έναρξη της σχετικής εφαρμογής στο taxis. Η σχετική εφαρμογή δείχνει real time τους δικαιούχους, αφού ελέγχει άμεσα μετά από κάθε αίτηση, εάν ο αιτών πληροί τα κριτήρια για την λήψη του επιδόματος. Καλό λοιπόν είναι να δείτε εκ νέου ποια είναι τα κριτήρια, αλλά και τις σχετικές οδηγίες για την αίτηση.

α) Η απόφαση με τα κριτήρια χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

β) Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

Είναι γνωστό ότι στη Δ.ΗΛΕ.Δ. αλλά και στη ΓΓΠΣ, εργάζονται πολύ ικανά και αξιόλογα πρόσωπα, τα οποία μπορούν ενίοτε να φτιάχνουν πολύ καλές και άρτιες εφαρμογές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.  Το ΓΕΜΗ άραγε το γνωρίζει αυτό; 

← ●●●● § ●●●● →

 

Δέσμευση καταθέσεων για χρέη

Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015/2.12.15 σχετικά με τη διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου.

Οι δεσμεύσεις των καταθέσεων επιβάλλονται άμεσα σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου, τα οποία έχουν συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 ευρώ), στην οποία προστίθενται οι αναλογούντες τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές επιβαρύνσεις αυτής, κατά την ειδικότερη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση. Από τις ανωτέρω οφειλές εξαιρούνται όσες έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικού οργάνου.

Μάλιστα το μέτρο της δέσμευσης της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974, παρέχει το δικαίωμα στη Φορολογική Διοίκηση να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες χρηματικές απαιτήσεις, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η δέσμευση των καταθέσεων, δεν εφαρμόζεται:


α) για χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με τις γνωστές διατάξεις

β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, από τον οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό,

γ) για ποσά που προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.

[Δείτε την απόφαση με τις λοιπές λεπτομέρειες εδώ και το σχόλια των συναδέλφων στο briefing της περασμένης Παρασκευής εδώ].

← ●●●● § ●●●● →

 

Κόκκινα δάνεια - νόμος Κατσέλη

Την Τρίτη όπως αναμέναμε ψηφίστηκε και νομοσχέδιο με τις νέες διατάξεις για τα κόκκινα δάνεια. Αρκετοί παραγωγικοί φορείς εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους σχετικά με την πώληση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια καχυποψία στο επιχειρηματικό κόσμο (αλλά και στους ιδιώτες δανειολήπτες) σχετικά με το πως θα λειτουργήσουν οι συγκεκριμένες «εταιρίες» που θα "αγοράζουν" τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά στον νόμο Κατσέλη δημοσιεύθηκαν δύο σημαντικές αποφάσεις την εβδομάδα που πέρασε.

Η πρώτη εκδόθηκε από την τράπεζα Ελλάδος και αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται η ικανότητα του δανειολήπτη για πληρωμή των δόσεων του δανείου του. [Δείτε την απόφαση και τις τεχνικές υπολογισμού εδώ].

Η δεύτερη απόφαση (Κ.Υ.Α. αριθ. 130377/15.12.2015) αφορά στον καθορισμό όλων των λεπτομερειών (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, χρόνος υποβολής) για τη συμμετοχή του δημοσίου στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, όσων ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων τους. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3869/2010, δανειολήπτες για τους οποίους συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μεταξύ αυτών το δάνειο να αφορά πρώτη κατοικία), έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση τους την συνδρομή του δημοσίου για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Δείτε εδώ το άρθρο 2 που ρυθμίζει όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του νόμου κατσέλη .

Και εδώ την απόφαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή του δημοσίου στο σχέδιο αποπληρωμής

 

Να θυμίσω τέλος σε ότι αφορά την πρώτη κατοικία ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε μέσω ανακοινώσεων και δελτίο τύπου ότι θα την προστατεύσει και από τις κατασχέσεις για χρέη στο δημόσιο. [Δείτε εδώ το σχετικό Δ.Τύπου]

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Φορολογικές αποφάσεις - Οδηγίες

ΦΠΑ

ΠΟΛ.1264/17.12.2015Κοινοποίηση των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α' 133) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α'164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και λοιπές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Προσοχή, με την απόφαση αυτή κοινοποιούνται οι λεπτομέρειες σχετικά με την εξαίρεση για ορισμένη κατηγορία υποκειμένων, από την εφαρμογή της αντιστροφής της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ, οργανισμών δημοσίου δικαίου κλπ.

Στην απόφαση αυτή υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 τόσο για τους εργολάβους που έχουν αναλάβει τέτοια έργα, όσο και για του λήπτες των στοιχείων, αλλά και για τις ΔΟΥ.

5. Υποχρεώσεις των Εργολάβων έως 31.12.2015

Οι υποκείμενοι στο φόρο εργολάβοι που εκτελούν μεγάλα έργα του άρθρου 100 του σχετικού Κανονισμού 1303/13 και του άρθρου 39 του Κανονισμού 1083/2006 έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις για τα έργα αυτά που έχουν τιμολογηθεί από 8.8.2014 (ισχύς των διατάξεων) έως 31.12.2015:

α) Να εκδώσουν συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια) μόνο με τον αναλογούντα ΦΠΑ (εφόσον έχουν εκδώσει ήδη αρχικά τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ), από 4.12.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4351/2015) και έως τις 31.12.2015.

β) Να υποβάλλουν τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις, όπου απαιτείται, συμπεριλαμβάνοντας τα ποσά των ανωτέρω συμπληρωματικών στοιχείων στις δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν τις φορολογικές περιόδους εντός των οποίων έχουν εκδοθεί τα αρχικά στοιχεία καθώς η σχετική εξαίρεση έχει αναδρομική ισχύ. Για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

i. Μετά την έκδοση των συμπληρωματικών στοιχείων οι σχετικές πράξεις (παραδόσεις των έργων) καταχωρούνται στις τροποποιητικές δηλώσεις ως φορολογητέες πράξεις συμπληρώνοντας τη φορολογητέα αξία στον κωδικό «303» (ή «306») και το ποσό του φόρου στον κωδικό «333» (ή «336») του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ. Επίσης στο πεδίο «Σημειώσεις» της δήλωσης ΦΠΑ αναγράφεται: «ΠΟΛ ......./2015».

ii. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται και ο φόρος (που προκύπτει μετά τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμών με το ΦΠΑ των εισροών) καταβάλλεται έως και τις 31.12.2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις ακόμα και στην περίπτωση που η υποβολή αρχικής εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ επιβαρύνθηκε με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

iii. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. (καθώς η ηλεκτρονική υποβολή τους θα επέσυρε κυρώσεις σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις π.χ. τροποποιητική δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο ή υποβολή αρχικής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωση με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο). Προκειμένου να μην επιβληθούν κυρώσεις για τις ανωτέρω δηλώσεις, οι υποκείμενοι προσκομίζουν στη Δ.Ο.Υ. χειρόγραφη «συγκεντρωτική κατάσταση» ανά φορολογική περίοδο βάσει του συνημμένου υποδείγματος Ι, με τα εκδοθέντα συμπληρωματικά στοιχεία, στην οποία αναγράφονται κατά αύξοντα αριθμό, ο αριθμός εκάστου συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου, ο αριθμός και η ημερομηνία του αρχικού στοιχείου που αντιστοιχεί, ο ΑΦΜ του λήπτη των στοιχείων, η φορολογητέα αξία του αρχικού στοιχείου, ο ΦΠΑ που αναλογεί, καθώς και τα σύνολα της φορολογητέας αξίας και του ΦΠΑ.

iv. Στην περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου για τις φορολογικές περιόδους που αφορούν τα συμπληρωματικά στοιχεία, π.χ. λόγω υποβολής αίτησης επιστροφής, η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων είναι δυνατή, καθώς ο νόμος προβλέπει τη μη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μετά την έκδοση εντολής ελέγχου.

v. Στην περίπτωση που με την τροποποιητική δήλωση προκύπτει μείωση του πιστωτικού υπολοίπου της αρχικής δήλωσης και αυτό έχει μεταφερθεί σε επόμενη φορολογική περίοδο, υπάρχει υποχρέωση τροποποιητικής δήλωσης και για την επόμενη αυτή περίοδο.

γ) Να ανακαλέσουν άμεσα, τυχόν αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που έχουν υποβάλει και δεν έχουν διεκπεραιωθεί εφόσον για την φορολογική περίοδο που εκδόθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν προκύπτει πλέον πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, ή αυτό είναι μικρότερο του αιτούμενου, με την επιφύλαξη της παραγραφής της σχετικής αξίωσης. Η ανάκληση των αιτήσεων προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου καθώς η πλειονότητα των εργολάβων που έχουν εφαρμόσει την αντιστροφή της υποχρέωσης κατά την έκδοση των αρχικών στοιχείων έχουν υποβάλλει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ δεδομένου ότι δεν είχαν ΦΠΑ εκροών προκειμένου να συμψηφίσουν το ΦΠΑ των εισροών τους. Στην περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο της τροποποιητικής δήλωσης είναι μικρότερο του αιτούμενου πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση επιστροφής (κατόπιν ανάκλησης της αρχικής αίτησης). Ωστόσο στην περίπτωση αιτούμενου πιστωτικού υπολοίπου για το οποίο συντρέχει λόγος παραγραφής της σχετικής αξίωσης πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στην οικεία Δ.Ο.Υ. ώστε η επιστροφή να πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου.

δ) Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό έχει ήδη επιστραφεί, μετά την έκδοση των συμπληρωματικών στοιχείων, το ποσό αυτό καταβάλλεται στην φορολογική διοίκηση με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης συμπληρώνοντας, τον κωδικό «412» για φορολογικές περιόδους που αφορούν έως τις 31.3.2015 και τον κωδικό «505» της δήλωσης ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους από 1.4.2015 και εφεξής.

 


●●●

 

On line διαβίβαση στοιχείων.

Δ16-12-2015 - Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1162070 ΕΞ 2015/16.12.2015Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1127446ΕΞ2015/1-10-2015 (Α.Δ.Α.:6Ο9ΕΗ- ΖΘΛ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών»

Η εν λόγω απόφαση προβλέπει την παράταση της διάρκειας της ομάδας εργασίας για ένα ακόμη χρόνο, έτσι ώστε να παραδώσει ένα νέο πόρισμα στο οποίο θα περιγράφεται το πλήρες ιστορικό της υλοποίησης όλων των επιμέρους σταδίων της ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως αυτό έχει διατυπωθεί στο πρώτο πόρισμα της επιτροπής.

......Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: α) η εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών και β) η παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού, η παρεμβατικότητα, όπου και όποτε απαιτείται και η συνεργασία με άλλες Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές με έργο συναφές.».
«Ε. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την 31/12/2016 , οπότε οφείλει να παραδώσει πρόσθετο τελικό πόρισμα στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Στο τελικό αυτό πόρισμα θα περιγράφεται το πλήρες ιστορικό της υλοποίησης όλων των επιμέρους σταδίων της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (νομικού και λειτουργικού πλαισίου) όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στο πρώτο πόρισμα, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί. Επίσης, ο Συντονιστής αυτής οφείλει να ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας».

 

●●●

 

Συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών

Κ.Υ.Α. αριθ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System − GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό

Η απόφαση αυτή περιέχει όλες τις λεπτομέρειες για την εγκατάσταση και λειτουργίας ολοκληρωμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικού Ελέγχου Εισροών Εκροών στα πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.


●●●

Κ.Υ.Α. αριθ. 0004169 ΕΞ 2015/15.12.2015
Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό

Η απόφαση αυτή τον καθορισμό και τις διαδικασίες εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομές, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα

 

●●●

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015/8.12.2015Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/ 30-04-2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1156/ Β') «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό»

Με την απόφαση αυτή τροποποιείται υπ' αριθμ.ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014 ΚΥΑ για την εναρμόνιση προσαρμογής σε τεχνικά πρότυπα και τη διόρθωση και συμπλήρωση τεχνικών λεπτομερειών, καθώς και για τον καθορισμό της έναρξης της δοκιμαστικής περιόδου και της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών.


← ●●●● § ●●●● →

Αρθρογραφία κόμβου

 

← ●●●● § ●●●● →

 

ΠΟΦΕΕ

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της ομοσπονδία μας (ΠΟΦΕΕ) μετά και από τις εκλογές της 13ης Δεκεμβρίου 2015. Υπενθυμίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο όπως συγκροτήθηκε σε σώμα την 19η Δεκεμβρίου :

Πρόεδρος : Καμπάνης Βασίλειος
Α΄ Αντιπρόεδρος : Μουζάκης Αντώνιος
Β΄ Αντιπρόεδρος : Πατσιάς Χρήστος
Γενικός Γραμματέας : Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος
Ταμίας : Καρκαντός Γεώργιος
Αν. Γεν. Γραμματέας : Τσιώρα Ανδρομάχη
Εφ. Δημ. Σχέσεων : Χριστόπουλος Γεώργιος
Μέλος : Πανίδης Αβραάμ
Μέλος : Πατέλης Νικόλαος
Μέλος : Γρηγορίου Θωμάς
Μέλος : Σιδερίδης Αστέριος

Εύχομαι στο νέο διοικητικό συμβούλιο καλή επιτυχία και περισσότερους αγώνες για την αναβάθμιση του επαγγέλματός μας, αλλά και την απόκτηση του ανάλογου σεβασμού από την πολιτεία σε σχέση με το έργο που επιτελούμε. Στο νέο πρόεδρο ειδικά εύχομαι καλή δύναμη. Εάν μπορούσα να του εκφράσω μια δική μου επιθυμία, αυτή θα ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της πολυδιάσπασης του κλάδου.← ●●●● § ●●●● →

 

Στατιστικά - Ανεργία

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Εργατικά - ασφαλιστικά

 

Χορήγηση άδειας στους εποχικά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Μετά από την επιστολή της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου και την αποστολή e-mail προς το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Δ., και σε ό,τι αφορά στην χορήγηση άδειας στους εποχικά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, υπήρξε άμεση αντίδραση από το Υπουργείο Εργασίας, με την έκδοση της εγκυκλίου 59372/962/18.12.2015.

Η απάντηση του Υπ. Εργασίας, είναι σύμφωνη και ουσιαστικά επιβεβαιώνει όσα ορθά είχαν αναφερθεί στην ανωτέρω επιστολή του συλλόγου της Ρόδου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η απάντηση αυτή του Υπουργείου κοινοποιήθηκε και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ. και έτσι ανοίγει ο ο δρόμος για την επίλυση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από το συγκεκριμένα υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ.

Είναι άλλο ένα δείγμα ότι μέσω της συλλογικής δράσης πολλά μπορούν να επιτευχθούν και για το λόγο αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στο σύλλογο της Ρόδου.

Δείτε εδώ την επιστολή της ΕΛΦΕΕ

Και εδώ την εγκύκλιο του υπ. Εργασίας

 

●●●

ΑΠΔ 2016

Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε στην δημοσιότητα η εγκύκλιος του ΙΚΑ η οποία περιέχει αναλυτικοί πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2016 έως 12/2016. [Δείτε εδώ τους πίνακες αναλυτικά]

Προσοχή, υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά στους συναδέλφους ότι έχει αλλάξει η περίοδος υποβολής για τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα με έναρξη εφαρμογής το ΔΧ/2015 . Δείτε περισσότερα στο briefing της 15ης Δεκεμβρίου 2015 εδώ.


●●●

Η εργασία κατά τις Κυριακές την περίοδο των εορτών και το ρεπό της τελευταίας Κυριακής.

Το υπ. Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο κατόπιν ερωτημάτων τα οποία αφορούν στον τρόπο χορήγησης των εβδομαδιαίων αναπαύσεων (ρεπό) σε εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές των περιπτώσεων β) και δ) της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Προσοχή !!! :

Επισημαίνεται ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 259), η οποία προέβλεπε ότι η αναπληρωματική ανάπαυση των εργαζομένων που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή που εμπίπτει μεταξύ της 18ης και της 24ης Δεκεμβρίου πάνω από 5 ώρες, δίδεται σε εργάσιμη ημέρα εντός του μηνός Ιανουαρίου, δεν ισχύει πλέον καθώς με την περ. β της παρ.3 του άρθρου 108 του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 265), καταργήθηκε το άρθρο 1 του Β.Δ/τος 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 259), και συνεπώς καθίσταται αυτομάτως ανενεργή και η παρ.2 του άρθρου 2 του ως άνω Β.Δ/τος που έχει ως σημείο αναφοράς το άρθρο 1 του διατάγματος.

Δείτε επίσης και το briefing της 14ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το θέμα.

 

●●●

Πως αμείβονται οι Αργίες των Εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2015-2016

Κατά την περίοδο των εορτών έχουν καθορισθεί με το νόμο ημέρες υποχρεωτικής αργίας και ημέρες κατ’ έθιμο αργίας.

Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας είναι η ημέρα των Χριστουγέννων (25η Δεκεμβρίου-Παρασκευή) κατά την οποία απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Ως κατ’ έθιμο αργίες είναι η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο), η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή 2016), τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη)

Επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας

Εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.

Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιού τους και το οφειλόμενο κατά τη συγκεκριμένη ημέρα μισθό τους ίσο με τόσα ωρομίσθια όσα είναι και οι ώρες απασχόλησης εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας και λειτουργούν εκτάκτως και

β) μόνο προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις περί Κυριακής αργίας

γ) Όσοι από τους ημερομίσθιους δεν προσέλθουν στην εργασία τους αν γνωρίζουν ότι η επιχείρηση λειτουργεί δεν θα λάβουν την αμοιβή της ημέρας αυτής.

Δείτε περισσότερα εδώ για το θέμα

 

●●●

Ι.Κ.Α. αρ. 52/15.12.2015Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α'), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β ) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α') και παροχή οδηγιών

Τα νέα κατώτατα όρια σύνταξης γνωστοποίησε το ΙΚΑ με εγκύκλιό του. Υπενθυμίζω ότι ήδη οι πίνακες με τα όρια ήταν γνωστοί με τον νόμο 4336/2014 αλλά και τις αποφάσεις του υπ. εργασίας.

 

●●●

Λοιπά εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

 

●●●

 

Ενημέρωση Εφοριακών

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Αποφάσεις Δικαστηρίων

Απόφαση του Δικαστηρίου (Υπόθεση C‑419/14) (Τρίτο τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου 2015 «Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 2, 24, 43, 250 και 273 — Τόπος παροχής προκειμένου περί υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα — Τεχνητός καθορισμός του τόπου αυτού μέσω μεθοδεύσεως χωρίς οικονομική υπόσταση — Κατάχρηση δικαιώματος — Κανονισμός (ΕΕ) 904/2010 — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 7, 8, 41, 47, 48, 51, παράγραφος 1, 52, παράγραφοι 1 και 3 — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα ακροάσεως — Χρησιμοποίηση από τη φορολογική αρχή αποδείξεων που συνελέγησαν στο πλαίσιο μη ολοκληρωθείσας παράλληλης ποινικής διαδικασίας εν αγνοία του υποκειμένου στον φόρο — Παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών και κατάσχεση ηλεκτρονικών μηνυμάτων»
Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι, για να εκτιμηθεί αν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, σύμβαση παραχωρήσεως αδείας με αντικείμενο τη μίσθωση τεχνογνωσίας που καθιστά δυνατή την εκμετάλλευση διαδικτυακού τόπου μέσω του οποίου παρέχονται διαδραστικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες, συναφθείσα με εταιρία εγκατεστημένη σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένη η δικαιοπάροχος εταιρία, με σκοπό την υπαγωγή σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ επί των εν λόγω υπηρεσιών εντός αυτού του άλλου κράτους μέλους, το γεγονός ότι ο διαχειριστής και μοναδικός μέτοχος της δικαιοπαρόχου εταιρίας είναι ο δημιουργός της εν λόγω τεχνογνωσίας, ότι το άτομο αυτό ασκούσε επιρροή ή έλεγχο στην ανάπτυξη και στην εκμετάλλευση της εν λόγω τεχνογνωσίας και στην παροχή των υπηρεσιών που στηρίζονταν σε αυτήν, ότι οι επίμαχες υπηρεσίες παρέχονταν μέσω υπεργολάβων οι οποίοι είχαν την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση, για το προσωπικό και για τα αναγκαία τεχνικά μέσα, όπως και οι λόγοι που οδήγησαν τη δικαιοπάροχο εταιρία να εκμισθώσει την ως άνω τεχνογνωσία σε εγκατεστημένη εντός του άλλου αυτού κράτους μέλους εταιρία αντί να την εκμεταλλευτεί η ίδια, συνιστούν στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποφασιστική σημασία καθαυτά.

Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξετάσει το σύνολο των περιστάσεων της υποθέσεως της κύριας δίκης για να προσδιορίσει αν η σύμβαση αυτή αποτελούσε ένα καθαρά επίπλαστο σχήμα που συγκαλύπτει το γεγονός ότι οι επίμαχες υπηρεσίες δεν παρέχονταν όντως από τη δικαιοδόχο εταιρία, αλλά στην πραγματικότητα από τη δικαιοπάροχο εταιρία, ερευνώντας ιδίως αν ο προσδιορισμός του τόπου της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας ή της μόνιμης εγκαταστάσεως της δικαιοδόχου εταιρίας ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα ή αν η εταιρία αυτή, στο πλαίσιο της ασκήσεως της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας, είχε την κατάλληλη οργανωτική δομή όσον αφορά την ύπαρξη εγκαταστάσεων, προσωπικού και τεχνικών μέσων, ή ακόμη αν η εν λόγω εταιρία ασκούσε την οικονομική αυτή δραστηριότητα στο όνομά της και για δικό της λογαριασμό, ιδία ευθύνη και ιδίω κινδύνω.

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Νέα από την Ευρωπαϊκή ένωση

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Αναπτυξιακά

 

← ●●●● § ●●●● →

Λοιπές αποφάσεις εν τάχει

 

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Λοιπές ειδήσεις εν τάχει


← ●●●● § ●●●● →

 

Υποχρεώσεις εβδομάδας

21 Δεκ 2015 - Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Επίλογος

α) Μπείτε στο πνεύμα. Όπως "λέει" και το τραγούδι, «Είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου»

 


β) Αυτό είναι το τελευταίο «σχόλιο της Δευτέρας» γι αυτή τη σαιζόν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους συντελεστές του κόμβου, αλλά και τους λοιπούς συνεργάτες, αρθρογράφους συναδέλφους, που συνέβαλαν στην ενημέρωση του κόμβου και τον κατέστησαν για μια ακόμη χρονιά πρώτο στις προτιμήσεις, αλλά και στις καρδιές των συναδέλφων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους έτερους σχολιαστές, τον Κώστα Νιφορόπουλο, τον Κωνσταντίνο Γραβιά και τον Δημήτρη Καρποδίνη, που αφιέρωσαν ατελείωτες ώρες για τη σύνταξη του εβδομαδιαίου σχολίου, κλέβοντας αρκετό από τον ελάχιστο χρόνο που τους απομένει από την προσωπική τους ζωή. 

Εκ μέρους όλης της ομάδας του κόμβου θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που δείχνετε καθημερινά στον κόμβο. Το ζητούμενο για όλους εμάς που εργαζόμαστε στον κόμβο δεν είναι απλά να προσφέρουμε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, αλλά να αναδεικνύουμε και την ανθρώπινη πλευρά όλων μας, αφήνοντας πολλές φορές στην άκρη τον άκρατο επαγγελματισμό, έστω και για λίγο. Γιατί, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να απεμπολήσουμε την ανθρώπινη υπόσταση και το δικαίωμά μας στην εκδήλωση των συναισθημάτων που συχνά μας πλημμυρίζουν. Για μας, όπως πιστεύω και για όλους εσάς, πάνω απ΄ όλα είναι οι ανθρώπινες αξίες, η αγάπη για προσφορά, η αλληλεγγύη στους συναδέλφους και άλλα πολλά που δεν τα καταγράφω γιατί δεν θέλω να σας κουράσω.

Σύσσωμη η ομάδα του Taxheaven σας εύχεται χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης