Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάριο από το Ο.Ε.Ε. στη Μυτιλήνη με θέμα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Μυτιλήνη  σεμινάριο με θέμα,
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 
με εισηγητή τον κ. Αναγνώστου Ευθύμιο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Εισηγητή στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, Π. Κουντουριώτη 71, από τις 18 Δεκεμβρίου έως και τις 20 Δεκεμβρίου  και θα έχει διάρκεια 20 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:
 
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 17.00 – 21.00
•ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 9.00 – 17.00
•ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 9.00 – 17.00
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα 13ο Ανατολικού Αιγαίου, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 6β, από τις 14 Δεκεμβρίου, και ώρες 10.00π.μ-13.00μμ.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-37367.
 
Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα 13ο Ανατολικού Αιγαίου, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 6β, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr), πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης