Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.Α.Λ.Φ. Ν. Χανίων: «Οι επικείμενες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ


Χανιά, 10 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Οι επικείμενες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας μας (ΠΟΦΕΕ).

Κύριοι,

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων καθώς και οι Αντιπρόσωποι μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ),  με την παρούσα επιστολή, γνωστοποιούν ότι θα στηρίξουν, στις επικείμενες αρχαιρεσίες της 13ης Δεκεμβρίου, τους υποψηφίους που θα δεσμευθούν να πράξουν τα  κάτωθι:

1. Να υιοθετήσουν την από 8η Ιανουαρίου 2013 [αναπάντητη]  πρόταση του Συλλόγου μας προς την Διοίκηση της ΠΟΦΕΕ περί «Ενεργοποίησης των Αντιπροσώπων». Υιοθετώντας την πρόταση αυτή η Ομοσπονδία θα στρέψει το βλέμμα της προς τα πρωτοβάθμια όργανα και μετά, με  την δύναμη που θα αποκτήσει, θα διεκδικεί στα Κέντρα Αποφάσεων. Να σταματήσει δηλαδή άμεσα την αδιέξοδη μέθοδο προσέγγισης των Αρμοδίων με το σύστημα των «καλών σχέσεων». Με την πρόταση αυτή οι αντιπρόσωποι μας, αντί να έχουν την σημερινή παθητική συμμετοχή τους μόνον στις εκλογές, να αποκτήσουν έναν ενεργό ρόλο σύνδεσης των σωματείων τους με την Ομοσπονδία μέσω της προσωπικής τους εργασίας.  

2. Να προτάξουν το θέμα της αξιοπρέπειας στην εργασία μας κατά τέτοιο βαθμό ώστε όποτε οι συνάδελφοι λογιστές καταναγκάζονται σε συνθήκες απάνθρωπης εργασίας να υπάρξει άμεση σκληρή αντίδραση και όχι σιγή ιχθύος, συμφωνίες που θα τις μάθουμε εν καιρώ, ή  αβρότητες λες και δεν συνέβη δα και τίποτα κακό.  Αναφερόμαστε για περιπτώσεις όπως για παράδειγμα η υπόθεση των Μ.Υ.Φ., τα όσα βιώσαμε με τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων, με τις καθυστερήσεις έκδοσης αποφάσεων, με την πολυπλοκότητα των νόμων, με τα περί ορίου στις εκπρόθεσμες διακοπές, με την απαίτηση να δηλώνουμε μια αλλαγή ωραρίου ακόμα και τα μεσάνυχτα ή με το να θεωρείται το Σαββάτο, η Κυριακή και η ασθένεια δικαίωμα για άλλους ανθρώπους πλην των λογιστών.

3.  Να απαντούν στα ερωτήματα και στις επιστολές που τους στέλνουν τα πρωτοβάθμια όργανά τους διότι η απάντηση ενός ανωτεροβάθμιου οργάνου στο πρόβλημα ενός πρωτοβαθμίου είναι θέμα σεβασμού.  Αν δεν συμβαίνει αυτό – όπως γίνεται τώρα - πως το ανωτεροβάθμιο μπορεί να απαιτεί έναν ανάλογο σεβασμό;  

4. Να ενημερώνουν διαρκώς για όλα τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους με συνεχή Δελτία Τύπου κυρίως την περίοδο που οι λογιστές βιώνουν απίστευτες καταστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Είναι δυνατόν να επικοινωνεί η Διοίκηση με το Υπουργείο για ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους και να μην γνωστοποιούν άμεσα την πορεία του θέματος επειδή το Υπουργείο τους πείθει ότι το θέμα «δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο»; Δηλαδή ποιους εκπροσωπούμε τελικά;

5. Να τροποποιήσουν το καταστατικό της Ομοσπονδίας ώστε να είναι αδύνατο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της να μπορούν να παραμένουν στην διοίκηση πάνω από δύο θητείες.

6. Να συστήσουν επιτροπή εντός της ΠΟΦΕΕ με συμμετοχή εκπροσώπων και από τα πρωτοβάθμια όργανα για την μελέτη του Κώδικα Δεοντολογίας  και όχι αυτά να διενεργούνται στους κόλπους του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στην επιτροπή αυτή να υπάρχει συμμετοχή δικηγορικού γραφείου ικανού για τις σχετικές συμβουλές επί αμοιβή.

7. Να συστήσουν επιτροπή για την μελέτη φορολογικών συστημάτων χωρών με αποδειγμένο αποτελεσματικό σύστημα φορολογίας, κοινωνικά δίκαιο ώστε να γίνει βάση των θέσεων μας και όχι να ερχόμαστε μετά από τους Νόμους να λέμε την γνώμη μας.    

8.  Να απαιτήσουν να αναγράφονται τα στοιχεία των νόμιμων λογιστών των επιχειρήσεων στο Μητρώο των Δ.Ο.Υ. για όλες τις επιχειρήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η Ηλεκτρονική Υπογραφή μέσω τις οποίας θα μπορεί ο υπογράφων να βλέπει μέσω των κωδικών του  το ιστορικό των υπογραφών του ανά επιχείρηση που έχει αναλάβει και βεβαίως χωρίς αυτήν να μην μπορεί να γίνει υποβολή κανενός φορολογικού εντύπου.

9. Να απαιτήσουν ώστε όλες οι συμβάσεις των λογιστικών εργασιών που γίνονται με φορείς Δημοσίου να περνάνε από την ΠΟΦΕΕ και αυτή με την σειρά της να ενημερώνει τους τοπικούς Συλλόγους μέλη της, ώστε όλοι γνώση τέτοιων θεμάτων και όχι οι επονομαζόμενοι «Συγκεκριμένοι».

10. Να εξετάσουν νομικά (με έμμισθη ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο) το δικαίωμα της απεργίας  ή άλλων κινήσεων νόμιμης αντίδρασης χωρίς να υπάρχουν επιβολές κυρώσεων και προστίμων.

11. Να απαιτήσουν όπως οι Εφοριακοί αυτήν την στιγμή απαλλάσσονται των ποινικών ευθυνών να απαλλαχθούμε και εμείς για τις πράξεις των πελατών μας.

12. Να απαιτήσουν όπως υπάρχουν στον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων (Ν.4194/2013 ΦΕΚ Α’ 208/27-9-13) στο άρθρο 59 και στο Παράρτημα Ι δεκαεννέα σελίδες με ελάχιστες αμοιβές κατοχυρωμένες με ΦΕΚ, εν μέσω μνημονίων παρακαλώ,  να συμβεί το ίδιο και με εμάς. Κώδικα Δεοντολογίας έχουν αυτοί. Κώδικα Δεοντολογίας έχουμε και εμείς.

13. Να απαιτήσουν να υπάρξει δικαίωμα έγκρισης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., παράτασης  φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών ενός φοροτέχνη λογιστή όταν αυτός προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν   την αδυναμία εργασίας του (ικανή ασθένεια, γέννηση, ισχυρό κοινωνικό γεγονός κ.τ.λ.)

14.  Να συμμετάσχουν και να παρακινούν σε πράξεις κοινωνικής ευθύνης διαμέσου δημιουργίας ομάδων εργασίας,  αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την ανθρώπινη  υπόσταση των λογιστών η οποία, για άγνωστο λόγο,  δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε και αυτό δεν το αξίζουν οι συνάδελφοι.      

Κύριοι,

Οι Αντιπρόσωποι του Συλλόγου μας θα υποστηρίξουν με την ψήφο τους στις εκλογές της 13ης Δεκεμβρίου 2015 όσους δεσμευτούν για τα ανωτέρω.

Το Δ/Σ, οι Αντιπρόσωποι και τα μέλη του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων θα στηρίξουν και τη διεκπεραίωση των ανωτέρω με όποια βοήθεια κι αν τους ζητηθεί.

Διότι πέραν του να ζητάμε πρέπει και να προσφέρουμε.  


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Κελάκης Μιχαήλ
Ο Αντιπρόεδρος Μαργιολάκης Νεκτάριος
Ο Γενικός Γραμματέας Μπαρκούρας Γεώργιος
Ο Ταμίας Παυλιδάκης Γεώργιος
Το μέλος Σαριδάκη Μαρίνα

Οι Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία ΠΟΦΕΕ
Τσιριντουλάκης Ανδρέας
Κελάκης Μιχαήλ
Μπατάκης Διομήδης
Μπαρκούρας Γεώργιος
Βιολάκης Ιωάννης
Μαργιολάκης Νεκτάριος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης