Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το briefing της ημέρας (10.12.2015)

10 Δεκέμβριος 2015
Θέματα που αναφέρθηκαν:

- Δελτίο τύπου του υπ. Οικ. για την απόφαση που αφορά στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν:
Α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 Ευρώ για άγαμο και 20.000 για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 Ευρώ για κάθε τέκνο.
Β) Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 Ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Ποσό επιδόματος: 0,25 Ευρώ κάθε λίτρο κατανάλωσης, του δικαιούμενου ορίου ανώτατης κατανάλωσης.
Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα είναι για αγορές από 15 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 30 Απριλίου 2016, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου 2016.
Ανοίγει τις επόμενες ημέρες η εφαρμογή

- Χωρίς τη συλλογή αποδείξεων το αφορολόγητο για το 2015
Η μείωση του φόρου κατά 2.100, το γνωστό σε όλους αφορολόγητο, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013, θα ισχύσει τελικά χωρίς τη συλλογή αποδείξεων για το έτος 2015, δηλαδή για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2016. Ευνόητο είναι ότι δεν θα ισχύσει και το "πέναλτι" της μη συλλογής αποδείξεων.

- Ολοκλήρωση ελέγχου περιπτώσεων μεγάλης φοροδιαφυγής από το Σ.Δ.Ο.Ε.
Αναφέρθηκαν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής από επαγγελματίες και ιδιώτες. Τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρχουν και τα αποτελέσματα σχετικά με το πόσα χρήματα εισέρρευσαν τελικά στα ταμεία του κράτους από τους ελέγχους.

- Κοινοποίηση ΠΟΛ. 1261/3.12.2015
Αφορά σε τροποποιήσεις στην ΠΟΛ. 1003/2004 που ήταν η ερμηνευτική του ν. 4308/2014. Το κείμενο της ΠΟΛ. 1003/2014 είχε ενσωματωθεί στη λογιστική οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014 που είχε κοινοποιηθεί προσφάτως. Στην κόμβο υπάρχει η κωδικοποιημένη απόφαση ΠΟΛ. 1003/2014 για τη διευκόλυνση των συναδέλφων.

- Άρθρο για τη δωρεά ως μέσο κάλυψης φορολογικών τεκμηρίων.
Σημείωση ότι στο επικείμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη βουλή θα υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν θα επιβάλλεται φόρος για δωρεές χρηματικών ποσών έως 5.000 ευρώ που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη των capital controls έως το τέλος Δεκεμβρίου 2015.

- Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015/10.11.2015)
Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προβαίνει στις σχετικές, κατά περίπτωση, καταχωρήσεις όταν κατά την υποβολή δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών), συνυποβάλλονται καταστατικά καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ., που αφορούν σε σύσταση, τροποποίηση, λύση ή εκκαθάριση κ.λπ. του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, (έχουμε αποστείλει σχετικές οδηγίες), δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας αυτών.

- Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων νομικών προσώπων (έντυπο Ν).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης