Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ

9 Δεκέμβριος 2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2640/08-12-2015 η εγκύκλιος 1254 για την παράταση των συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1022/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 31/12/2015.»


Δείτε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1254/26.11.2015 και την ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης