Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και νέα εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Πρέπει να δοθούν λύσεις

9 Δεκέμβριος 2015

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN


Πολλές φορές οι πρακτικές και άμεσες λύσεις είναι αυτές που αποσυμπιέζουν κάποιες καταστάσεις και βοηθούν στην ομαλή διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων των φορολογουμένων. Αυτό που συχνά λείπει είναι η υλοποίηση τέτοιων λύσεων εκ μέρους του υπ. Οικονομικών, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην εγκαθίδρυση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ Διοίκησης και φορολογουμένων. Κάποια πράγματα δεν χρειάζονται γνώσεις πυρηνικής φυσικής για να υλοποιηθούν, αρκεί μόνο να υπάρχει βούληση και κοινός νους που θεωρώ ότι υπάρχουν αμφότερα στην Καραγιώργη Σερβίας. Τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια πιστεύω ότι εύκολα μπορούν να υπερκεραστούν αν υπάρχει θέληση.

Με το άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 του έτους 2015, είχαμε σχεδόν ταυτόχρονα μια θετική εξέλιξη. Αναφέρομαι στην προώθηση από το υπ. Οικ. σχετικής τροπολογίας προς ψήφιση στη Βουλή, αναφορικά με την μη επιβολή προστίμων (σ.σ. 100 ευρώ) για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές αυτές δηλώσεις του έτους 2015. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν στην τροπολογία αυτή θα λυθεί και το μείζον θέμα των εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 προηγούμενων ετών για τις οποίες εκκρεμούν τα σχετικά πρόστιμα από τις Δ.Ο.Υ.

Μέσω της διαδικασίας υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 2015 –αλλά και των προηγούμενων– εκτός των άλλων διορθώσεων γίνονται κι αυτές που έχουν να κάνουν με μειώσεις ή εκπτώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., συνεπώς αυτές οι τροποποιήσεις έχουν βαρύνουσα σημασία για τον φορολογούμενο, διότι μέσω αυτών θα μειωθούν τα σχετικά ποσά του φόρου.

Όμως, κάποιες από τις μειώσεις (π.χ. 20% για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, κ.λπ.) συνδέονται και με τη φορολογική δήλωση (έντυπα Ε1 και Ε2) και εδώ αρχίζει το παράλογο του πράγματος για φέτος. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι με βάση τα ισχύοντα μέχρι στιγμής, η νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα πραγματοποιηθεί βάσει των τροποποιητικών δηλώσεων που θα υποβληθούν, θα «βλέπει» τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (αρχικές ή τροποποιητικές) οι οποίες είχαν υποβληθεί έως τις 9.10.2015 (σ.σ. δείτε την ΠΟΛ.1212/24.9.2015).

Ας δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα στο σημείο αυτό για έναν φορολογούμενο που είχε ένα ακίνητο κενό μη ηλεκτροδοτούμενο και δεν πήρε την έκπτωση του 20% επειδή α) δεν είχε αναγράψει στο Ε2 την ένδειξη κενό με τον κωδικό 39, αλλά εκ παραδρομής ανέγραψε μόνο τη λέξη «κενό» μέσα στη στήλη με το ονοματεπώνυμο (σ.σ. να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο κωδ. 39 για τα κενά ακίνητα προστέθηκε φέτος και πολλοί συνάδελφοι και φορολογούμενοι δεν τον ανέγραψαν εκ παραδρομής στα κενά ακίνητα) και β) δεν είχε αναγράψει ορθά τον αριθμό παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η.  Επίσης, εκ παραδρομής είχε αναγράψει λανθασμένα  τον αριθμό παροχής ρεύματος και στη δήλωση Ε9.

Αν υποβληθεί σήμερα μία τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2015 προκειμένου να αναγραφεί ορθά ο αριθμός παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. και ταυτόχρονα υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε1 για να διορθωθεί το έντυπο Ε2 με τις σωστές ενδείξεις, τότε η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν θα δώσει στον φορολογούμενο άμεσα την έκπτωση στο φόρο κατά ποσοστό 20%, γιατί το σύστημα θα «βλέπει» τη δήλωση Ε1 όπως αυτή είχε υποβληθεί μέχρι τις 9.10.2015! Συνεπώς, ο φορολογούμενος θα πρέπει να πάει στη Δ.Ο.Υ. με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απώλεια εργατοωρών τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.

Τα προβλήματα αυτά πρέπει κατά την άποψή μου να λύνονται κεντρικά, χωρίς την παρουσία των φορολογουμένων στη Δ.Ο.Υ. Οι λύσεις που προτείνω είναι οι εξής:

α) Οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 που θα γίνονται για τέτοιες διορθώσεις στο Ε2 να μην έχουν πρόστιμα (σ.σ. αυτό ίσχυε άλλωστε και για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το οικονομικό έτος 2014, βλ. ΠΟΛ.1255/11.12.2014). Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση έτσι ώστε να μην επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα σ΄αυτές τις περιπτώσεις.

β) Να γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ κεντρικά π.χ. στις 30.12.2015 (όπως έγινε και πέρυσι) και το σύστημα να «βλέπει» τις δηλώσεις εισοδήματος που έχουν υποβληθεί μέχρι και την ίδια ημερομηνία. Έτσι θα υπολογιστούν τα νέα εκκαθαριστικά άμεσα με τα μειωμένα ποσά φόρου1, χωρίς επισκέψεις των πολιτών στις Δ.Ο.Υ.

γ) Να προβλεφθεί στην τροπολογία που θα κατατεθεί, η κατάργηση γενικότερα του προστίμου των 100 ευρώ για όσες τροποποιήσεις δηλώσεων Ε9 αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα την αναγραφή ή τη διόρθωση του αριθμού παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., τη διόρθωση του αριθμού της οδού του ακινήτου -εφόσον δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τον υπολογισμό της αξίας-, τη συμπλήρωση της στήλης 32 «ειδική κατηγορία» του πίνακα 1 με τον κωδικό 8 «κενό κτίσμα» (σ.σ. δείτε το σχετικό άρθρο για το λόγο συμπλήρωσής του κωδικού αυτού που αρκετοί τον αγνοούν: Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά ποσοστό 60% στα ημιτελή κτίσματα ), καθώς και σε άλλες περιπτώσεις από τις οποίες δεν επηρεάζεται η αξία των ακινήτων ή ο φόρος. Η ποινή αυτή δεν έχει νόημα σε τέτοιες περιπτώσεις και ουσιαστικά τιμωρεί τους φορολογούμενους που ουσιαστικά δεν έκαναν και κανένα τραγικό λάθος που επηρεάζει τα δημόσια έσοδα. ________________________________________________
[1] Εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που πρέπει να γίνεται έλεγχος για μειώσεις δηλαδή πάνω από 300,00 στο φόρο, όπως είχε γίνει και πέρυσι.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης