Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το briefing της ημέρας (07.12.2015)

7 Δεκέμβριος 2015


Θέματα που αναφέρθηκαν:

- Από σήμερα οι διορθώσεις του Ε9 2015 - Σημαντικές επισημάνσεις

- Τέλη κυκλοφορίας μέσω βενζίνης (μεγάλοι οι φόροι στην βενζίνη, κ.λπ.). ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : «Το 67,16% στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι φόροι».

- Περιουσιολόγιο, νέο φορολογικό από τον Φεβρουάριο του 2016 και άλλες δηλώσεις κ. Αλεξιάδη

- Αίρονται τα capital controls για το χρηματιστήριο: «οι Έλληνες επενδυτές θα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν ελληνικές μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, χρησιμοποιώντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς».

- Έκπτωση δαπανών που συνδέονται με έσοδα από συμμετοχές σε άλλα νομικά πρόσωπα (άρθρο στον κόμβο).

-Έως και 41,78% η φορολογική επιβάρυνση των μερισμάτων που διανέμει ελληνική εταιρεία

-Το σχόλιο της Δευτέρας

- «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»: Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα : Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων: Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 10/12/2015 μέχρι 13/01/2016 κατά τις ημερομηνίες 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30 / 12 / 2015 και 4, 5, 8, 11, 12, 13 / 01 / 2016 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των

-Γ.Ε.ΜΗ.: Ενεργοποίηση πληρωμών ΔΙΑΣ στις Υπηρεσίες μιας Στάσης από 07/12/2015: Ενημερώνονται οι χρήστες των ΥΜΣ για τα παρακάτω:- Από την Δευτέρα 7/12/2015 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μην κάνουν απλή κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΕΕ, αλλά αποκλειστικά και μόνον με τον 20ψήφιο κωδικό ΔΙΑΣ (κωδικό πληρωμής) που θα τους δίνει το σύστημα ΥΜΣ μαζί με την σχετικό έντυπο ειδοποίησης πληρωμής ΔΙΑΣ

- Το θέμα της αίτησης καταχώρισης αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο ΓΕΜΗ

- Άρειος Πάγος 1160/2015 Δανεισμός εργαζομένου - Υποχρεώσεις αρχικού εργοδότη σε περίπτωση δανεισμού - Ο αρχικός αυτός εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης του μισθωτού από παροχή παράνομης υπερωριακής απασχόλησης στο νέο εργοδότη (προς ον η παραχώρηση) : Η σύμβαση δανεισμού δεν επηρεάζει τη σύμβαση εργασίας. Το διευθυντικό δικαίωμα που ανήκει στον τρίτο δεν επιτρέπεται να προσκρούει στη σύμβαση εργασίας που έχει συναφθεί με τον αρχικό εργοδότη. Ο αρχικός εργοδότης βαρύνεται κατά βάση με όλες τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας π.χ. καταβολή μισθού, αδείας, επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές κλπ, ενώ οι όροι της σύμβασης εργασίας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη δεσμεύουν και τον τρίτο, ο οποίος δεν επιτρέπεται να επιφέρει μονομερή βλαπτική μεταβολή. Επίσης, σε καταγγελία της σύμβασης δικαιούται να προβεί μόνον ο αρχικός εργοδότης και, τέλος, υποχρεώσεις και δικαιώματα που δεν απορρέουν από την αρχική σύμβαση, αλλά προκύπτουν το πρώτον κατά τη διάρκεια του δανεισμού, δεσμεύουν μόνον τον τρίτο και τον εργαζόμενο, εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη συμφωνία.

- Ανακοίνωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τροποποίηση πάγιας ρύθμισης ν. 4152/13 και ρυθμίσεις νόμων 4305/14 και 4321/15

-12 δις οφειλές στον Ο.Α.Ε.Ε. - 50.000 ελ. επαγγελματίες επέλεξαν κατώτερη κατηγορία ασφάλισης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης