Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Ε.ΜΗ.: Ενεργοποίηση πληρωμών ΔΙΑΣ στις Υπηρεσίες μιας Στάσης από 07/12/2015

6 Δεκέμβριος 2015

Ενημερώνονται οι χρήστες των ΥΜΣ για τα παρακάτω:

- Από την Δευτέρα 7/12/2015 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μην κάνουν απλή κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΕΕ, αλλά αποκλειστικά και μόνον με τον 20ψήφιο κωδικό ΔΙΑΣ (κωδικό πληρωμής) που θα τους δίνει το σύστημα ΥΜΣ μαζί με την σχετικό έντυπο ειδοποίησης πληρωμής ΔΙΑΣ

--Η ΥΜΣ οφείλει να εκτυπώσει και παραδώσει το έντυπο πληρωμής ΔΙΑΣ στον ενδιαφερόμενο

--Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώσει με βάση τα στοιχεία και οδηγίες του εντύπου με μετρητά σε τραπεζικά καταστήματα, μέσω web banking/ phone banking, μέσω χρεωστικών / πιστωτικών καρτών κοκ όπως όλες οι συνηθισμένες εντολές πληρωμής ΔΙΑΣ του ΓΕΜΗ, των ΔΕΚΟ και άλλων οργανισμών

-Οι πληρωμές ΔΙΑΣ επιβεβαιώνονται αυτόματα μέσω του δικτύου ΔΙΑΣ από το σύστημα. Επειδή όμως η επιβεβαίωση μπορεί να αργήσει έως και 2 εργάσιμες μέρες, πόσον μάλλον δε που μπορεί να μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο, ο χρήστης ΥΜΣ θα επιβεβαιώνει την εκτέλεση της πληρωμής χειρωνακτικά εισάγοντας τα στοιχεία παραστατικού πληρωμής που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος, ακριβώς όπως γίνονταν με τις απλές καταθέσεις που καταργούνται. Αυτό για να μην καθυστερεί η διαδικασία σύστασης σε σχέση με την σημερινή κατάσταση.

-Η νέα έκδοση της υποδιαδικασίας πληρωμών θα διατεθεί την Δευτέρα. Σημειώνεται ωστόσο ότι για περιορισμένο αριθμό ημερών θα επιτρέπονται και οι (υπάρχουσες) πληρωμές με κατάθεση χωρίς κωδικό ΔΙΑΣ στο ΙΒΑΝ της ΚΕΕΕ. Αυτό για να γίνει η μετάβαση σταδιακά και να μην αποκλειστούν καταθέσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες κατόπιν υποδείξεως των ΥΜΣ στους ενδιαφερόμενους. Σε λίγες ημέρες η διάθεση της «Κατάθεσης στην ΚΕΕΕ» ως τρόπος πληρωμής θα απαλειφθεί οριστικά

-Όσον αφορά τις καταθέσεις των ΥΜΣ προς την ΚΕΕΕ: Καταργείται αντίστοιχα η απλή κατάθεση στον λογαριασμό της ΚΕΕΕ και αντικαθίσταται με πληρωμή ΔΙΑΣ βάσει ειδικού κωδικού πληρωμής που θα παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

-Πιο συγκεκριμένα, τις επόμενες μέρες θα διατεθεί ειδική εφαρμογή για τις ΥΜΣ όπου:

--Κάθε μέρα θα δημιουργείται μια εντολή πληρωμής προς την ΚΕΕΕ με αντίστοιχο κωδικό πληρωμής («κλείσιμο ημέρας»). Η εντολή θα περιλαμβάνει το άθροισμα των μετρητών που εισέπραξε η ΥΜΣ πλην ΓΚΣΕ που προφανώς αν ήταν σε μετρητά εξαιρείται από την διαδικασία

--Τα κλεισίματα ημέρας θα παράγονται αυτόματα για έως και 5 μέρες και πίσω από την εκάστοτε τρέχουσα ημερομηνία (και για ημερομηνίες μεταγενέστερες της 7/12/2015), ώστε να δίνεται επαρκής χρόνος για ακυρώσεις υποθέσεων / πληρωμών στις ΥΜΣ και αποφυγή ένταξης ακυρωμένων πληρωμών στα κλεισίματα ημέρας.

--Από την Δευτέρα 07/12/2015 και μετά θα πρέπει οι ΥΜΣ να μην κάνουν καταθέσεις προς την ΚΕΕΕ για την απόδοση των μετρητών που εισέπραξαν και που πρέπει αυτή να διαχειριστεί – παρά μόνο μέσω του συστήματος που θα τους διατεθεί την εβδομάδα αυτή, μιας και οι αντίστοιχες καταθέσεις πρέπει να γίνονται πλέον αποκλειστικά με χρήση κωδικού ΔΙΑΣ.

Εν κατακλείδι, όλες ανεξαιρέτως οι καταθέσεις προς την ΚΕΕΕ, είτε ιδρυτών επιχειρήσεων (για τα τέλη ίδρυσης) είτε των ΥΜΣ (για την προώθηση από αυτή των ποσών στους τελικούς δικαιούχους), θα πρέπει να γίνονται όχι με απλή κατάθεση αλλά με πληρωμή με κωδικό ΔΙΑΣ που εκδίδει το σύστημα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης