Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Α. Μετά την ψήφιση του Ν.<a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/138' rel='tag laws'>3522/2006</a> (ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, σας ενημερώνουμε και σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με την θεώρηση των στοιχείων.
ΠΕΦΕ                 
Αθήνα, 24/8/2007
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 
Α. Μετά την ψήφιση του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22-12-2006) και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, σας ενημερώνουμε και σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με την θεώρηση των στοιχείων.

Με τις νέες διατάξεις ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν θεωρεί στοιχεία σε επιτηδευματία ο οποίος δεν έχει υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ., εκτός από τις δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, όπως ίσχυε   ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΓιΆ αυτό λοιπόν θα πρέπει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, να υποβληθούν κανονικά εντός των προθεσμιών, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα και δεν είναι δυνατή η θεώρηση στοιχείων από τους επιτηδευματίες.
 
-ΝΟΜΟΣ 3522/2006 άρθρο 32 § 2 (Π.Δ.186/92 άρθρο 36 § 8).
-ΠΟΛ.1024/15-2-2007 άρθρο 32 § 32.2.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης