Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από τη Δευτέρα 27/8 οι αιτήσεις επιχειρήσεων για επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων

23 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν ανέργους, μέσω του νέου προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας έτους 2007, για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω.
Από τη Δευτέρα 27/8 οι αιτήσεις επιχειρήσεων για επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων

Αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν ανέργους, μέσω του νέου προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας έτους 2007, για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω.

10.000 ωφελούμενοι άνεργοι

Το πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας έτους 2007 για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, συνολικού προϋπολογισμού 99,750 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 συνολικά ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.), ηλικίας 45 ετών και άνω. Τουλάχιστον το 65% των θέσεων θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και το 35% για την καταστολή της μακροχρόνιας ανεργίας. Παράλληλα, το 60% των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.

Νέες θέσεις απασχόλησης

Η επιχορήγηση καταβάλλεται για την απασχόληση των ανέργων σε θέσεις εργασίας, νέες (και πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων). Για την υπαγωγή δηλαδή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.

Ύψος και διάρκεια επιχορήγησης

Η επιχορήγηση ανέρχεται στα 18 ευρώ την ημέρα, για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης και στα 20 ευρώ την ημέρα για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (μητέρες ανηλίκων τέκνων, μακροχρόνια άνεργοι για 12 μήνες).

Η επιχορήγηση διαρκεί 18 μήνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα και έως 24 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις (με προσωπικό άνω των 250 ατόμων). Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους (παλαιές και νέες) για συνολικά 24 και 36 μήνες αντίστοιχα.

Η επιλογή των ανέργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, γίνεται από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. με βάση τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και τα ατομικά σχέδια δράσης που έχουν συνταχθεί για τους ανέργους, που θα πρέπει συνεπώς να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και επιπλέον να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

Επισημαίνεται ακόμη πως δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθΆ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση, για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.

Επίσης, η επιχορήγηση επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σΆ άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, επιχορηγούνται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβουν πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης