Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου για τις αποζημιώσεις ατυχημάτων που προκαλούν πλήρη ανικανότητα

20 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • ΓΙΑ ΝΑ καταβληθεί αποζημίωση, λόγω πλήρους ανικανότητας, σε εργάτη ή υπάλληλο που υπέστη ατύχημα κατά την εργασία του ή με αφορμή αυτήν, θα πρέπει αυτός να έχει περιέλθει σε απόλυτη αδυναμία να ασκεί, όχι μόνο το μέχρι τότε επάγγελμά του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο -ισοδύναμο κοινωνικά και οικονομικά- με εκείνο που ασκούσε πριν.
Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου για τις αποζημιώσεις ατυχημάτων που προκαλούν πλήρη ανικανότητα

ΓΙΑ ΝΑ καταβληθεί αποζημίωση, λόγω πλήρους ανικανότητας, σε εργάτη ή υπάλληλο που υπέστη ατύχημα κατά την εργασία του ή με αφορμή αυτήν, θα πρέπει αυτός να έχει περιέλθει σε απόλυτη αδυναμία να ασκεί, όχι μόνο το μέχρι τότε επάγγελμά του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο -ισοδύναμο κοινωνικά και οικονομικά- με εκείνο που ασκούσε πριν.

Η παραπάνω προϋπόθεση, αναφέρεται στην υπ. αριθμόν 131/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης.

Ειδικότερα, οι ανώτατοι δικαστές, έκριναν, ότι δικαιούται νόμιμης αποζημίωσης εργάτης ή υπάλληλος ο οποίος υπέστη πλήρη και μόνιμη ανικανότητα από εργατικό ατύχημα προερχόμενο από βίαιο συμβάν, μόνο στην περίπτωση που αδυνατεί να ασκήσει όχι μόνο το επάγγελμά του αλλά και οποιοδήποτε άλλο.

Η αποζημίωση περιλαμβάνει μισθούς έξι ετών. «Ο μισθός», σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, «υπολογίζεται ίσος με την αντιμισθία, που ελήφθη απ΄ αυτόν κατά τους 12 μήνες πριν από το ατύχημα (εξαιρούνται οι μαθητευόμενοι και οι εργάτες που δεν συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους)».

Ο υπολογισμός των μισθών (στη περίπτωση πάντα πλήρους και διαρκούς ανικανότητας), γίνεται με βάση το σύνολο των καταβαλλόμενων αποδοχών του εργαζόμενου.

Σ΄ αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα νόμιμα επιδόματα, οι προσαυξήσεις και αποζημιώσεις λόγω παροχής υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής εργασίας, τα επιδόματα εορτών Κυριακών και αδειών, η αποζημίωση άδειας, αλλά και το αντίτιμο τροφής.

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης