Πώς θα εφαρμοσθεί η «Βασιλεία ΙΙ»

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Αύγουστος 2007
ΜΕΤΑ τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ. 178/Α/1.8.2007) του Ν. 3601/ 2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» Taxheaven.gr

Πώς θα εφαρμοσθεί η «Βασιλεία ΙΙ»


ΜΕΤΑ τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ. 178/Α/1.8.2007) του Ν. 3601/ 2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» αναμένεται η έκδοση εντός της εβδομάδος των κανονιστικών αποφάσεων από τη Διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος.
Πηγή Ναυτεμπορική