Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. στην Μυτιλήνη, στα Χανιά και στη Λευκάδα

Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Μυτιλήνη επιμορφωτικό σεμινάριο πέντε (5) ωρών  με θέματα:

-Κατάργηση του Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
-Χρόνος και τρόπος διενέργειας των διακανονισμών (pro-rata,πάγια)
-Περιορισμός  εφαρμογής μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.
-Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων
-Νέο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α.
-Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. –Φ.Π.Α. (V.I.E.S)
-Διαδικασία απαλλαγής αγοράς αγαθών από εξαγωγείς ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1167/29.7.2015 (πρώην ΠΟΛ.1262/2.8.1993)
-Πρόστιμα Φ.Π.Α.
-Θέματα που αφορούν τον τόπο παροχής υπηρεσιών.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Π. Κουντουριώτη 71, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με ώρα έναρξης 8.30 και θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες, με εισηγήτρια την κ. ΚΑΡΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, αναπληρωτή τμηματάρχη της Διεύθυνσης Εφαρμογών Έμμεσων Φορολογιών στο Τμήμα Α΄ ΦΠΑ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα Μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν  αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή  αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 
Το σεμινάριο διατίθενται δωρεάν.
 
Μετά το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον αιτηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο   [email protected] θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-37367 καθημερινά από τις  9.00 έως τις 14.00.

__________________________________________
 
Το Περιφερειακό Τμήμα  του ΟΕΕ ΔΥΤ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στα  Χανιά σεμινάριο με θέμα:
 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ 01/01/2016
 
Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί  στα Χανιά στις αίθουσες της  Συν/κής Τράπεζας Χανίων και στο  ΕΒΕ  Χανίων   διάρκειας 15  ωρών.
 
 Εισηγητής  θα  είναι  ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΓΚΟΓΛΟΥ
 
Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11/2015,    ΕΒΕΧ 17.00ΜΜ - 21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/2015,         ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ09.00ΠΜ - 14.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11/2015,          ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ09.00ΠΜ - 14.30
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και oι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 26/11/2015,  αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 26/11/2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης Κριάρη και Μυλονογιάννη Χανιά , από τις 19/10/2015
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 28210/94505 Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτ.Κρήτης , αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr), πατήστε εδώ για κατεβάσετε την αίτηση.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

______________________________________

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για την διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Λευκάδα σεμινάριο με θέμα:
 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ΛΕΥΚΑΔΑ, στην αίθουσα του  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (Γολέμη 5-7, 2ος όροφος), το Σάββατο 12/12/2015 και θα έχει διάρκεια 5 ωρών.
 
Ώρα προσέλευσης 09:00 π.μ.
 
Εισηγήτρια:
Αικατερίνη Σταυροπούλου 
Προϊσταμένη Δ/νσης Εφαρμογής Ένωσης Φορολογίας
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 11/12/2015, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 11/12/2015 η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.
 
Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το σύνολο του σεμιναρίου και κατόπιν αίτησής τους.
 
Αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο 16ο  Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε με φαξ στο 26610-42388.
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2661041148, fax: 2661042388 –  e-mail: [email protected] (αρμόδια επικοινωνίας: Χρύσα Παπακώστα)
 
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το 16ο Περιφερειακό Τμήμα  Ιονίων Νήσων αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr). Πατήστε εδώ για να παραλάβετε την αίτηση.
 
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης