Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Προϋπολογισμού 2016 - Πρόβλεψη για ύφεση 0,7%

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Νοέμβριος 2015
Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                       
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου

Κατάθεση Προϋπολογισμού


Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατέθεσε στη Βουλή το τελικό σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2016. Όπως και στο προσχέδιο, η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να συνδυαστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανακατανομή των βαρών.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του προσχεδίου μέχρι το τελικό σχέδιο, υπήρξε μια σημαντική θετική εξέλιξη: η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την οικονομική μεγέθυνση των ετών 2015 και 2016. Με την αυστηρή έννοια, δεν υπήρξε ύφεση το 2015 αφού το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο. Σε σχέση με την πρόβλεψη του προσχεδίου για ύφεση -2,3% το 2015 αυτό συνιστά εντυπωσιακή βελτίωση. Η ελληνική οικονομία άντεξε διαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής. Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 είναι μικρότερη αλλά διόλου ασήμαντη. Από το -1,3% κατά τη σύνταξη του προσχεδίου βρίσκεται πλέον -0,7% με αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις. Αυτό έδωσε έναν μικρό δημοσιονομικό χώρο που επέτρεψε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

• Τη μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου 500 εκατ. Η ετήσια απόδοση των μέτρων, από 6,2 δισ. στο προσχέδιο έπεσε στα 5,7 δισ. στο τελικό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατ. λιγότερα από την ιδιωτική οικονομία.

• Την αύξηση των πιστώσεων προς τα νοσοκομεία κατά άλλα 150 εκατ. πλέον των 150 εκατ. που είχαν εξασφαλιστεί από το προσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα χρηματοδοτηθούν με 300 εκατ. περισσότερα σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό.

• Την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατ. περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες.

Επιπλέον, ο φετινός προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόβλεψη για έσοδα 150 εκατ. από την αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομή των βαρών. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και θα ενταθεί στο επόμενο διάστημα.

Τέλος, δεν έχουν προϋπολογιστεί έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αύξηση της εισπραξιμότητας, και παρόμοια «διαχειριστικά» μέτρα που είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν. Όποια επιπλέον έσοδα προκύψουν από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, θα αποτελέσουν κέρδος για το σύνολο των πολιτών.

Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικοί πίνακες με το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και την ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Προϋπολογισμός
2015

Εκτίμηση
Σχέδιο
2016

Πρόβλεψη Προσχεδίου 2016

Πρόβλεψη
Σχέδιο
2016

 

 

 

 

 

Ι. Έσοδα (1+2)

55.603

53.091

53.344

53.527

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού

50.871

48.618

49.462

49.107

2. Έσοδα ΠΔΕ

4.732

4.473

3.882

4.420

ΙΙ. Δαπάνες (1+2)

55.705

55.664

55.685

55.751

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

49.305

49.264

48.935

49.001

α. Πρωτογενείς δαπάνες

41.887

41.924

41.735

41.861

β. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση  

667

660

380

380

γ. Τόκοι   

5.900

5.830

5.930

5.930

δ. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

700

590

598

598

2. ΠΔΕ (α+β)

6.400

6.400

6.750

6.750

α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

5.700

5.700

6.000

6.000

β. Εθνικό σκέλος

700

700

750

750

ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού

-103

-2.573

-2.340

-2.224

ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ-γ)

5.797

3.257

3.590

3.706

Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης

-3.285

-3.412

-2.314

-2.846

Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA

4.512

965

2.346

1.860

Ισοζύγιο  Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA

-3.388

-5.985

-4.654

-5.070

Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ

1.374

355

1.092

1.105

Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ

853

649

554

545

Ισοζύγιο Νοσοκομείων - ΠΕΔΥ κατά ESA

588

344

406

455

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA

863

241

300

315

Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός Νοσοκομείων κατά ESA

-750

-1.221

-1.675

-1.044

Ισοζύγιο Γενικής κυβέρνησης κατά ESA

-459

-5.618

-3.977

-3.695

% ΑΕΠ

-0,2%

-3,2%

-2,3%

-2,1%

Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης

7.867

6.904

6.919

6.821

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA

7.408

1.286

2.942

3.126

% ΑΕΠ

4,0%

0,7%

1,7%

1,8%

Προσαρμογές Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

-1.812

-1.636

-2.048

-2.207

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

5.595

-349

894

919

% ΑΕΠ

3,03%

-0,20%

0,52%

0,53%

Στόχος Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

5.546

-439

867

872

% ΑΕΠ

3,00%

-0,25%

0,50%

0,50%

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας

49

90

27

47

ΑΕΠ

184.870

175.658

173.365

174.438ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

2015

2016

 

 

 

Σύνολο Παρεμβάσεων

1.541

5.733

 

   

Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Δαπανών

535

2.532

 

   

Συντάξεις Δημοσίου

 

188

Εξορθολογισμός χορήγησης επιδόματος θέρμανσης με μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 50%

 

105

Μείωση αμυντικών και λοιπών καταναλωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

100

500

Συντάξεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

22

538

Εισφορές και Λοιπές Παροχές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

403

1.113

Λοιπές Παρεμβάσεις

 

89

Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Εσόδων

1.006

3.201

Αναμόρφωση Κώδικα Φ.Π.Α.

427

1.310

Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης

63

377

Αύξηση συντελεστών στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης

32

32

Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

 

150

Αύξηση συντελεστών στο φόρο ασφαλίστρων

36

90

Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ

19

20

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα

283

157

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες

 

114

Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες

36

79

Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της αποχής από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο.

15

56

Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση

 

13

Ενεργοποίηση φορολόγησης επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

31

41

Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων

40

5

Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια

 

142

Επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30% των κερδών από παιχνιδομηχανές (VLT's)

 

100

Αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στους αγρότες

 

32

Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

 

150

Επιβολή ειδικού τέλους, ανά στήλη, κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ

20

210

Λοιπές παρεμβάσεις

4

123
Εισηγητική Έκθεση

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Κεντρικές Υπηρεσίες

ΠΔΕ

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Φορολογικές Δαπάνες