Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Αμπελιώτης Ευάγγελος - Προτάσεις για φορολογία εισοδήματος.

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • (Α) Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 1. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού πάνω από τις 12.000 ευρώ και μέχρι 15.000 και ενοποίηση των δύο κλιμάκων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθρου 9 σε μια (μισθωτοί, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες).....
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6932-738144
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Φ.Ε.
 
ΘΕΜΑ: «Σύσκεψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την Π.Ε.Φ.Ε.  στην Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου την Δευτέρα 23/7/2007 και ώρα 11:00-16:30».

Αθήνα, 2/8/2007

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

(Α)    Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
1.    Αύξηση του αφορολόγητου ποσού πάνω από τις 12.000 ευρώ και μέχρι 15.000 και ενοποίηση των δύο κλιμάκων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθρου 9 σε μια (μισθωτοί, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες).
2.    Προαιρετική υποβολή δήλωσης φορολογίας για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν αφορολόγητο εισόδημα (δεν ξεπερνά το αφορολόγητο πρώτο κλιμάκιο).

(Β)    Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων – έλεγχος.
1.    Δεν πρέπει τα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων (Α.Ε.) στα φυσικά πρόσωπα, να δηλώνονται μαζί με τα άλλα εισοδήματα και να φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις με αφαίρεση από το φόρο που θα προκύψει, το φόρο που παρακρατήθηκε 25% από την Α.Ε.
Με την παρακράτηση του 25% θα πρέπει να έχουμε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του φυσικού προσώπου και να μην δηλώνεται με τα άλλα φορολογητέα εισοδήματα.
Σε αντίθετη περίπτωση στις πολυμετοχικές και οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου πολλοί μέτοχοι ή εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών και λαμβάνουν μικρά κέρδη, μέχρι το αφορολόγητο όριο 12.000 πλέον το αφορολόγητο των παιδιών, τις ασφαλιστικές εισφορές και διάφορα άλλα έξοδα (ασφάλιστρα ζωής, τόκοι αης   κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα κλπ) δηλαδή 18.000-20.000  τουλάχιστον θα είναι αφορολόγητα και θα έχουν επιστροφή του ποσού (25%) που τους έχει παρακρατηθεί.
Προτείνουμε ο φόρος στα μη διανεμόμενα να μειωθεί κατά 5 μονάδες, δηλαδή 20% κάτω από προϋποθέσεις.
Οι μικρές επιχειρήσεις μέχρι τζίρο 1.500.000 να ελέγχονται από φοροτεχνικούς λογιστές πιστοποιημένους και να θεωρείται η υπόθεση περαιωμένη με δικαίωμα επανελέγχου σε ποσοστό 5% (δειγματοληπτικά).
Οι προκύπτοντες φόροι κατΆ έλεγχο να εισπράττονται άμεσα.
Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται ανά δύο έτη και παραγραφή των χρήσεων θα δύναται να μειωθεί στην τριετία.
2.    Πιστοποιημένοι λογιστές – φοροτεχνικοί στο τέλος κάθε χρήσης να ενημερώνουν το Υπουργείο Οικονομικών, αν έχουν αποδοθεί οι φόροι (Φ.Π.Α., παρακρατούμενοι, Δημοτικοί, Κεφαλαίου εισοδήματος κ.λ.π.) από τις επιχειρήσεις που τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και έχουν την επίβλεψη του λογιστηρίου τους. ΚατΆ αυτόν τον τρόπο με την υποβολή της δήλωσης από τις επιχειρήσεις θα γίνεται γνωστό τι οφείλεται απΆ αυτές.
3.    Πλήρης κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου και ανάπτυξη νέων μεθόδων ώστε να είναι πιο δίκαιο και αντικειμενικό.
Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.
4.    ύπαρξη κριτηρίων για την επιβολή προστίμων. Σήμερα το ίδιο πρόστιμο για παράβαση πληρώνει το μικρομάγαζο με το μεγάλο SUPER MARKET.
5.    Στον έλεγχο να συμπεριληφθεί και η κλοπή ως ανωτέρω βία.
6.    Κατάργηση της δίγραμμης επιταγής.
7.    Κατάργηση του ελέγχου Ταμείου των νέων και μικρών επιχειρήσεων.
8.    Περισσότερες δόσεις κατά τον συμβιβασμό όπως και με τις ρυθμίσεις των ασφαλιστικών ταμείων.
9.    Να μην έχουμε υπέρογκα πρόστιμα σε παραβάσεις και οι προσαυξήσεις να μην υπερβαίνουν το 50% όπως παλιά (τώρα 300%).
10.    Αναθεώρηση του ποινολογίου ως προς το ύψος του προστίμου για παραβάσεις ως και για πλαστά και εικονικά τιμολόγια και το άρθρο 14 του Ν.2523/1997.
11.    Ευχερή πρόσβαση των φορολογουμένων σε φορολογικούς καταλόγους.
12.    Διεθνής συνεργασία στο φορολογικό σύστημα.
13.    Κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Τα στοιχεία της εκκαθαριστικής δήλωσης έχουν υποβληθεί με τις περιοδικές δηλώσει. Ορισμένα στοιχεία από το Φ.Π.Α. όπως έσοδα με Φ.Π.Α., έσοδα απαλλασσόμενα, αγορές και δαπάνες με Φ.Π.Α. και αγορές και δαπάνες άνευ Φ.Π.Α., Φ.Π.Α. που έχει καταβληθεί και πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο προηγούμενης και παρούσης χρήσης να αναγράφονται στο Ε3 ή Ε5 της δήλωσης της επιχείρησης, ώστε να ελέγχεται αν συμφωνούν τα στοιχεία του Φ.Π.Α. με το εισόδημα.


Φόρος ακίνητης περιουσίας

1.    Κατάργηση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
2.    Δραστική μείωση των συντελεστών Φ.Μ.Α. και εκτίμηση της αξίας σε αγοραίες τιμές.
3.    Κατάργηση του φόρου κληρονομιάς μέχρι αξίας 500.000 για 1ο και 2ο βαθμό και μείωση των συντελεστών κλίμακας για τις άλλες κατηγορίες.


Απλούστευση κανόνων και διαδικασιών

1.    Αναβάθμιση των υπηρεσιών του TAXISNET, ώστε σε συνδυασμό με την απλοποίηση υποβαλλόμενων εντύπων, να επεξεργάζονται και να διασταυρώνονται τα οικονομικά στοιχεία εκείνα που να αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Συγχρόνως θα έχουμε και μείωση της γραφειοκρατίας.
2.    Να γίνονται συνεχή σεμινάρια σε συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και των φοροτεχνικών – λογιστών.
3.    Ενημέρωση στο site του Υπουργείου όλων των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των απαντήσεων σε όλα τα αντικείμενα που δίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σε ατομικό επίπεδο.
4.    Όλες οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων να αποστέλλονται στο ΥΠΟΟ και να είναι στη διάθεση των λογιστών – φοροτεχνικών.
5.    Να υπάρχει απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε σύντομους χρόνους και σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δικαιωθεί να μην μπορεί να επανέλθει η Δ.Ο.Υ. αλλά να εξαντλεί τα ένδικα μέσα, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ.
6.    Από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου να υπάρχει μάθημα για τα λογιστικά – φορολογικά.

      Μετά τιμής
                                                                               Για το Δ.Σ.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ              Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
                                                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης