Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Έννοια Δημοσίου Συμφέροντος

  • Κύριε Υπουργέ, Σε αρκετούς νόμους το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών επικαλείτε την έννοια «Του Δημοσίου Συμφέροντος» με Κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.. Την έννοια αυτή επικαλούνταν και οι Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, καμία διαφορά
ΠΡΟΣ
Αρ.Πρωτ.Γραφ.Υφυπουργού: 2331/2-8-2007 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ   
κ.ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ       


Αθήνα, 2/8/2007
ΘΕΜΑ: «Έννοια Δημοσίου Συμφέροντος».
 
Κύριε Υπουργέ,
Σε αρκετούς νόμους το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών επικαλείτε την έννοια «Του Δημοσίου Συμφέροντος» με Κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.. Την έννοια αυτή επικαλούνταν και οι Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, καμία διαφορά

Π.χ.: στο Ν.3220/28-1-2004 (ΦΕΚ 15Α) και ειδικότερα στο άρθρο 46 ορίζεται:
Παρ.2: «Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου, ….. ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. με γραπτή συναίνεση της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεκτικού φορολογικής ενημερότητας ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού».
Παρ.12: «Σε κάθε περίπτωση χορήγησης αναστολής, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 έως 209, 227 και 228 του Ν.2717/1999, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να αρνηθεί στον υπόχρεο τη χορήγηση αποδειτκικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επΆ αυτών».

Πολλές φορές απευθύνουμε, στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, το ερώτημα αν υπάρχει διαφορά στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς «διασφάλιση σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου» και «λόγοι δημοσίου συμφέροντος» και ποιος ακριβώς είναι ο ορισμός του «δημόσιου συμφέροντος»;

Υπάρχει κάποια διάταξη του Συντάγματος ή τέλος πάντων Νόμου που να καθορίζει τι είναι «Δημόσιο Συμφέρον» ή «σοβαρό συμφέρον του Δημοσίου»;

Απάντηση βέβαια δεν πήραμε ποτέ.

Γιατί στην παρ.2 του Νόμου απαιτείται συνέναιση της Δ/νσης Δημοσίων Εσόδων και στην παρ.12 αποφασίζει ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αν αρνηθεί ή όχι τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας;

Ποιος θα καθορίσει την έννοια του Δημοσίου συμφέροντος και αν πράγματι ισχύει αυτό (το Δημόσιο Συμφέρον) σε κάθε περίπτωση, ο Προϊστάμενος την Δ.Ο.Υ. ή ο Υπουργός, τελικά ας ορίσει κάποιος τι είναι και τι όχι «Δημόσιο Συμφέρον».


Διότι είναι γνωστό ότι ο κάθε Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή κάθε υπάλληλος του Δημοσίου για να αποφύγει να αναλάβει τις ευθύνες του «επικαλείται το Νόμο» και τελειώσαμε.

Οι νόμοι αυτοί φτιάχνονται από τους πολιτικούς μας και είναι ασαφείς με αποτέλεσμα να δημιουργείται γραφειοκρατία με αποτέλεσμα το λάδωμα.

Μήπως και οι πολιτικοί μας δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους ή μήπως τους ενδιαφέρει η γραφειοκρατία…!!!               

Μετά τιμής για το Δ.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ            Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης