Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπογράφηκαν Τρείς νέες κανονιστικές αποφάσεις για τον Αναπτυξιακό νόμο.

8 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Υπογράφηκαν Τρείς νέες κανονιστικές αποφάσεις για τον Αναπτυξιακό νόμο. - Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24' rel='tag laws'>3299/2004</a> (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/138' rel='tag laws'>3522/2006</a> (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει. -Τεχνικοοικονομικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24' rel='tag laws'>3299/2004</a>, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/138' rel='tag laws'>3522/2006</a> (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει. -Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (xi) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/24' rel='tag laws'>3299/2004</a> (ΦΕΚ 261Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/138' rel='tag laws'>3522/2006</a> (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.

Υπογράφηκαν Τρείς νέες κανονιστικές αποφάσεις για τον Αναπτυξιακό νόμο.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης