Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συμμετέχοντες στα σεμινάρια του Ο.Ε.Ε. με θέμα «Εργασίες Τέλους Χρήσης-Κλείσιμο Ισολογισμού»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»
 
Ανακοινώνονται οι συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ».
 
ΤΜΗΜΑ 3 (2,3 και 4 Δεκεμβρίου 2015, 17.00)
ΤΜΗΜΑ 4 (7,8 και 9 Δεκεμβρίου 2015, 17.00)
ΤΜΗΜΑ 5 (10,11 και 14 Δεκεμβρίου 2015, 17.00)
ΤΜΗΜΑ 6 (15,16 και 17 Δεκεμβρίου 2015, 17.00)
 
Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα λάβουν τις σημειώσεις με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει στην αίτηση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 210-5202261/ 210-5228528.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης