Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΚΕ: 14 μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

5 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Δέσμη 14 μέτρων για να «χτυπηθεί» αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή αντιπροτείνουν στην κυβέρνηση οι κοινωνικοί εταίροι θεωρώντας ότι τα «κίνητρα» που θεσμοθέτησε και έθεσε σε ισχύ από την 1η Αυγούστου η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας δεν θα φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα...
ΟΚΕ: 14 μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

Δέσμη 14 μέτρων για να «χτυπηθεί» αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή αντιπροτείνουν στην κυβέρνηση οι κοινωνικοί εταίροι θεωρώντας ότι τα «κίνητρα» που θεσμοθέτησε και έθεσε σε ισχύ από την 1η Αυγούστου η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας δεν θα φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα...

Οι κοινωνικοί εταίροι (εργοδοτικές οργανώσεις, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και αγροτικές ενώσεις) που απαρτίζουν την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διαπίστωσαν ομόφωνα ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που αποφάσισε και ψήφισε η κυβέρνηση «δεν αποτελεί μια συνολική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής» και ότι θα αποδειχθεί στην πράξη ανεπαρκής. Στη γνωμοδότησή της η ΟΚΕ θεωρεί ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας παραμένει άδικο και αντιαναπτυξιακό.

Οι προτάσεις
Με αυτά τα δεδομένα η ΟΚΕ αντιπροτείνει τα εξής μέτρα πολιτικής:

Παρέμβαση στην αγορά εργασίας με στόχο τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

Απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας αφού αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι «τα μεγαλύτερα φαινόμενα διαφθοράς στη χώρα μας παρατηρούνται στους τομείς στους οποίους υπάρχει εκτεταμένη πολυνομία». Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να καταργηθεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και να αναθεωρηθεί ριζικά το καθεστώς της ανακρίβειας των βιβλίων των επιχειρήσεων που. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η ΟΚΕ το ισχύον καθεστώς «όχι μόνο δεν αποτρέπει τη φοροδιαφυγή αλλά ενθαρρύνει τη συναλλαγή μεταξύ παρανομούντων φορολογουμένων και ελεγκτικών αρχών».

Σταθερό φορολογικό σύστημα με πολυετή χρονικό ορίζοντα εφαρμογής και σταθερό πλαίσιο επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων «χωρίς τις περιοδικές ρυθμίσεις οφειλών που δημιουργούν τη βάσιμη προσδοκία στο φορολογούμενο πως μπορεί να αναβάλει την πληρωμή των προστίμων και κάποια στιγμή να επωφεληθεί από μια ειδική ρύθμιση».

Ειδικές πολιτικές στους τομείς στους οποίους παρατηρείται εκτεταμένο λαθρεμπόριο.

Κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και των φόρων μικρής απόδοσης (όσων τουλάχιστον δεν έχουν κάποιο κοινωνικό χαρακτήρα).

Καταγραφή των συναλλαγών μέσα από ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα με αποκλειστικό σημείο αναφοράς τον ΑΦΜ κάθε συναλλασσομένου ώστε να είναι δυνατή η άμεση και πλήρης διασταύρωση των στοιχείων.

Αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων των εξωχώριων εταιρειών.

Δραστική μείωση των περιθωρίων που έχουν οι ελεγκτικές αρχές για να προσδιορίζουν κατά την κρίση τους τη φορολογητέα ύλη.

Στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσωπικό που θα έχει την αναγκαία κατάρτιση και εμπειρία.

Εμφαση στον έλεγχο της διακίνησης των προϊόντων με διενέργεια ελέγχων στους τόπους διακίνησης, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Δημιουργία διοικητικών μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη γρήγορη εξέταση των καταγγελιών για χρηματισμό των ελεγκτικών οργάνων και κατά προτεραιότητα εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων από τα δικαστήρια.

Δημιουργία κλίματος ασφάλειας στον φορολογούμενο ώστε εάν καταγγείλει και περίπτωση απόπειρας εκβιασμού του, να μη γίνεται θύμα εκδίκησης.

Παροχή αποτελεσματικών κινήτρων στον φορολογούμενο για να ζητά νόμιμες αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία φορολογικής συνείδησης στους πολίτες μέσα από τη σχολική εκπαίδευση, κατάλληλες πολιτικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αλλά και ηθική και οικονομική επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων.


Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης