Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανοιγμα του real estate σε offshore εταιρείες

2 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Πράσινο φως για συμμετοχή offshore εταιρειών στις εταιρείες real estate ανάβει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με τη διάταξη που καταργεί την απαγόρευση κατοχής ανώνυμων μετοχών κτηματικών εταιρειών από πρόσωπα τρίτων χωρών, που ίσχυε από το 1965....
Ανοιγμα του real estate σε offshore εταιρείες

Πράσινο φως για συμμετοχή offshore εταιρειών στις εταιρείες real estate ανάβει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με τη διάταξη που καταργεί την απαγόρευση κατοχής ανώνυμων μετοχών κτηματικών εταιρειών από πρόσωπα τρίτων χωρών, που ίσχυε από το 1965.

Με την προτεινόμενη, αλλαγή επιδιώκεται η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην ελληνική κτηματαγορά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την προσαρμογή στο άρθρο 56 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισμό στις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Ομόλογα
Με άλλες διατάξεις που προστέθηκαν στο αρχικό κείμενο του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπεται η εξομοίωση της φορολογίας των τόκων ομολογιακών δανείων μεταξύ κατοίκων Ελλάδας και εξωτερικού, αυξάνεται το ελάχιστο κόστος οικοδομής εξαιτίας της προβλεπόμενης τιμαριθμοποίησης των τιμών εκκίνησης κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ εξαιρούνται από το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής (ΕΚΚΟ) οικοδομές που υπάγονται σε ΦΠΑ.

Η αύξηση του ΕΚΚΟ μετά την έκδοση και των υπουργικών αποφάσεων εκτιμάται ότι θα φθάσει το 50% σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα. Με άλλη διάταξη θεωρούνται ως υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα ή κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και ο συνεταιρισμός που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη του, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη του.

Για τη φορολογία των ομολόγων ορίζεται ότι οι τόκοι, που προκύπτουν από ομολογίες που εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις κάτοικοι Ελλάδος, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομολογίες τις οποίες εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα (φόρος 10% επί των τόκων) και διευκρινίζεται ότι για ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ελληνικές επιχειρήσεις στην αλλοδαπή, και δικαιούχοι των τόκων είναι κάτοικοι αλλοδαπής απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.

Ελεγχοι
Με άλλη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα του προϊστάμενου της ΔΟΥ να εκδώσει οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου χωρίς να αναμένει τις απαντήσεις των αρχών (φορολογικών ή τελωνειακών) των άλλων χωρών και αν μελλοντικά λάβει απαντήσεις με στοιχεία επιβαρυντικά για τον ελεγχόμενο στοιχεία να εκδίδει συμπληρωματική πράξη προσδιορισμού του φόρου χωρίς τον κίνδυνο αυτή να προσβληθεί ως άκυρη. Τέλος στη λίστα με τις αναγνωριζόμενες από την εφορία δαπάνες για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα προστίθενται και οι λογαριασμοί των νυχτερινών κέντρων, των παμπ και των ψησταριών. Για να αναγνωριστούν οι αποδείξεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία από 1 Αυγούστου και μετά, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του φορολογούμενου και αν εκδίδονται από ταμειακή μηχανή να έχουν στο πίσω μέρος τη σφραγίδα του πωλητή.

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης