Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι ΔΟΥ θα εισπράττουν το «κτηματόσημο»

26 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Tην είσπραξη των εσόδων υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας - ΟΚΧΕ (κτηματόσημα) ανέθεσε στις εφορίες το υπουργείο Οικονομικών. Οι ΔΟΥ θα παρακρατούν από τα παραπάνω έσοδα το 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης.
Οι ΔΟΥ θα εισπράττουν το «κτηματόσημο»

Tην είσπραξη των εσόδων υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας - ΟΚΧΕ (κτηματόσημα) ανέθεσε στις εφορίες το υπουργείο Οικονομικών. Οι ΔΟΥ θα παρακρατούν από τα παραπάνω έσοδα το 10% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης.

Tην ανάθεση της είσπραξης ανέθεσε στις εφορίες (στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει προς τούτο ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) ο υφυπουργός Οικονομικών Αντώνης Μπέζας, με σχετική απόφαση (Αρ. Πρωτ. 1055280/4708/0016)

Αρ.Πρ.. 1055280/18.06.2007
Είσπραξη εσόδων υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης