Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Για την κατάργηση του διαχειριστικού ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών

26 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Για την κατάργηση του διαχειριστικού ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο
Τ Η Σ
Ε Λ Λ Α Δ Α Σ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την κατάργηση του διαχειριστικού ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών

Με το Νόμο 2190/1920 καθιερώθηκε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των
Α.Ε. από δύο οικονομολόγους ή έναν Ορκωτό Ελεγκτή, διασφαλίζοντας:
- τη διαφάνεια,
- τη νομιμότητα,
- την εγκυρότητα και
- την αλήθεια των φοροτεχνικών και λογιστικών λειτουργιών.

Η 54η Συνέλευση της Αντιπροσωπείας των μελών του ΟΕΕ στο Ναύπλιο στα πλαίσια της διαμόρφωσης του τελικού σχεδίου της τροποποίησης του Ν. 2190/20, αποφάσισε να στηρίξει ότι ο θεσμός του υποχρεωτικού ελέγχου των Α.Ε. ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών, διασφαλίζει τα συμφέροντα:

- των Μετόχων,
- της Φορολογούσας Αρχής,
- και όλων των Συναλλασσομένων με τα συγκεκριμένα Νομικά Πρόσωπα,

Η Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. εμμένει στην απόφαση της 54ης ΣτΑ ζητώντας από την Πολιτεία την παρέμβασή της.
Σήμερα με το υπό ψήφιση Ν/Σ επιχειρείται να καταργηθεί ο έλεγχος των Α.Ε. που εμφανίζουν τζίρο κάτω από 1,5 εκ. ευρώ, ενώ η αρχική θέση του Υπουργείου ήταν πάνω από 2 εκ. ευρώ .

Μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους του Υπουργείου Ανάπτυξης ενημερωθήκαμε ότι το όριο των 1,5 εκ. ευρώ μειώνεται στο 1 εκ. ευρώ.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θεωρεί απολύτως απαραίτητη την συνέχιση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των Α.Ε. που προβλέπει το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 και εκτιμά την ανάγκη της αναβάθμισης του, ώστε να κατοχυρώνονται τα συμφέροντα της μειοψηφίας, των εργαζομένων σΆ αυτές τις εταιρείες , των λοιπών συμβαλλομένων (προμηθευτών – πελατών – τραπεζών κ.λ.π.)
αλλά και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει μελετήσει σε βάθος το θέμα τουδιαχειριστικού ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών και έχει έγκαιρα και επανειλημμένως παρουσιάσει επιστημονικά εμπεριστατωμένες θέσεις που έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του λειτουργήματος και των απαραίτητων θεσμών
του ελέγχου.

Η κατάργηση του διαχειριστικού ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο στη διατύπωση μίας πραγματικής εικόνας των οικονομικών των επιχειρήσεων αυξάνοντας τις πιθανότητες αδιαφανειών και ανεξέλεγκτων καταστάσεων που δεν ισχύουν σε κανένα κράτος της Ε.Ε., αλλά και στην γενικότερη κατάσταση της Εθνικής Οικονομίας, λαμβάνοντας ως δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αυτής της κατηγορίας εταιρειών σε σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη. Στο επιχείρημα ότι ο έλεγχος αυτών των εταιρειών είναι σε μεγάλο ποσοστό εικονικός, προσβάλλει τον κλάδο των οικονομικών επιστημόνων που με
πιστοποιημένα από την Πολιτεία επαγγελματικά προσόντα, ασκεί το επιστημονικό έργο του ελέγχου με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, όπως καθορίζεται από τον Ν. 2190/1920

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) είναι σε θέση και δεσμεύεται να συνεισφέρει στην ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση του ελέγχου με πρότυπα μοντέλα που να υπηρετούν τη διαφάνεια.
Είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με σκοπό την εκπόνηση «ειδικού σημειώματος ελέγχου» που θα περιλαμβάνει τις αρχές, διαδικασίες και το πρόγραμμα ελέγχου που θα πρέπει να τηρούν οι οικονομολόγοι μέλη του επιμελητηρίου κατά την διεξαγωγή αυτών των ελέγχων.

Οι προτάσεις μας αποσκοπούν
- στην αξιοπιστία των ελέγχων προς κάθε αντισυμβαλλόμενο καθώς θα γίνεται ουσιαστικός έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων.
- σε μια πιο δίκαιη σχέση μεταξύ προσφερόμενης εργασίας και αμοιβής.

Θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την συνέχιση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των Α.Ε. που προβλέπει το άρθρο 36 α του Κ.Ν. 2190/20 και προτείνουμε την αναβάθμιση των σχετικών ελεγκτικών διαδικασιών καθώς επίσης και την επέκταση των ελέγχων σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες ακόμη και σε αυτές που εμφανίζουν μηδενικό τζίρο για δύο τρία χρόνια.

ΑΘΗΝΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης