Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάριο από το Ο.Ε.Ε. στην Αθήνα με θέμα «Χρηματοοικονομική ανάλυση και εταιρική χρηματοοικονομική»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στo πλαίσιο του προγραμματισμού του για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Αθήνα σεμινάριο είκοσι πέντε (25) ωρών με θέμα:
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
Εισηγητές: Νούνης Χρήστος, Δρ. Χρηματοικονομικής ΕΚΠΑ
Γουνόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Πανεπιστημίου Sussex, UK
 
Τόπος και χρόνος Διεξαγωγής:
 
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015, 5μμ
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015, 5μμ
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015, 5μμ
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, 5μμ
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, 5μμ
 
Αίθουσα Σεμιναρίων Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Μητροπόλεως 12-14, ΑΘΗΝΑ, 4ος όροφος.
 
Αριθμός Συμμετεχόντων και Δικαίωμα Συμμετοχής:
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2015 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2015. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.
 
Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής.
 
Από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν, θα εκτιμηθεί και η επανάληψη του σεμιναρίου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
 
Διαδικασία Αίτησης:

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 09.00 Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, που θα δίνεται από τον σχετικό σύνδεσμο, είτε μέσα από την παρούσα ανακοίνωση είτε από το σύνδεσμο «Σεμινάρια Επιμόρφωσης» του site του Ο.Ε.Ε., μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα έναρξης.
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.00
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το συγκεκριμένο χρονικό όριο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης.
Ενημερωθείτε για τυχόν οφειλές σας κάνοντας κλικ εδώ (απαιτείται εγγραφή και είσοδος) και εξοφλείστε τις το αργότερο μέχρι τις 12/11/2015. Οι τρόποι τακτοποίησης των οικονομικών οφειλών των Μελών και Λογιστών Φοροτεχνικών φαίνονται στο site του Ο.Ε.Ε. κάνοντας κλικ εδώ.
Τα Μέλη και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο.
Όσοι ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων ή μη απασχολουμένων, θα πρέπει:

α. να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής, και
β. μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2015 να προσκομίσουν είτε διά ζώσης στην Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, γρ. 47, Αθήνα) αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Είτε να τα αποστείλουν με fax στο 210-5202903, είτε με email στο [email protected] Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Τα ονόματα των Δικαιούχων Παρακολούθησης και το τμήμα στο οποίο θα συμπεριληφθούν για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων και το αργότερο μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2015.
 
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή αν χρειάζεστε βοήθεια με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, καλέστε στα τηλέφωνα 210-5228528 και 210-5202261 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης