Live Search Results

Οδηγίες για τη φορολογική αντιμετώπιση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, των συνδρομών που εισπράττουν καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές

23 Οκτώβριος 2015 -- Σχόλια

Με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015/21.10.15 και δεδομένου ότι αντικείμενο φόρου στους αστικούς συνεταιρισμούς αποτελούν τα πάσης φύσεως έσοδα που αυτοί αποκτούν, συνάγεται ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν οι Κοιν.Σ.Επ., συμπεριλαμβανομένων τόσο των συνδρομών που τυχόν εισπράττουν από τα μέλη τους εφόσον δεν εισφέρονται για κάλυψη του κεφαλαίου της επιχείρησης, όσο και των δωρεών και χορηγιών που πραγματοποιούνται προς αυτές, λογίζονται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου


Μετά την κατάργηση των υποκειμενικών απαλλαγών με το άρθρο 12 του ν. 3842/2010, η απαλλαγή του ν. 2716/1999 δεν ισχύει πια, αφού δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που διατηρήθηκαν σε ισχύ, προκύπτει ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που ρυθμίζονται από το άρθρο 12 του ν. 2716/1999, αντιμετωπίζονται πλέον, μετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4019/2011, για φορολογικούς σκοπούς ως αστικοί συνεταιρισμοί.

Επομένως, και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 και ελλείψει άλλης αντίθετης διάταξης, οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν υποκείμενο φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της περ. δ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, εφαρμοζομένων, ως προς τα εισοδήματα που αποκτούν, των διατάξεων των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013 σχετικά με την παρακράτηση φόρου και όσων ειδικότερα έχουν διευκρινιστεί με τις ΠΟΛ.1120/25.4.2014 και ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκυκλίους.

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories