Αποτελέσματα live αναζήτησης

Oμιλία του Προέδρου του Δ.Σ. της (ΠΟΦΕΕ), κου Αβραάμ Πανίδη στις 23/07/2007, κατά τη σύσκεψη για τη φορολογική πρόταση του ΠΑΣΟΚ

24 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τάσσεται υπέρ της τήρησης της συνταγματική αρχής: «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους» (άρθρο 4 παρ. 6). Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επιμένει και συνεχίζει να προτείνει με έμφαση προς πάσα κατεύθυνση και σε κάθε ευκαιρία ότι υπάρχει η ανάγκη, για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού συστήματος, φορολογικού συστήματος το οποίο θα είναι απλό, αποτελεσματικό, δίκαιο, θα παρέχει ασφάλεια, θα ελαχιστοποιεί το κόστος συμμόρφωσης και θα είναι μακράς διάρκειας....
Ομιλία Προέδρου ΠΟΦΕΕ  : Πανίδη Αβρααμ

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. τάσσεται  υπέρ της τήρησης της συνταγματική αρχής: «οι Έλληνες πολίτες  συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους» (άρθρο 4 παρ. 6).
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επιμένει και συνεχίζει να προτείνει με έμφαση προς πάσα κατεύθυνση και σε κάθε ευκαιρία ότι υπάρχει η ανάγκη, για τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού συστήματος, φορολογικού συστήματος το οποίο θα είναι απλό, αποτελεσματικό, δίκαιο, θα παρέχει ασφάλεια, θα ελαχιστοποιεί το κόστος συμμόρφωσης και θα είναι μακράς διάρκειας.
Οι προτάσεις της ομοσπονδίας μας αναφορικά με το κείμενο που μας στάλθηκε θα κατατεθούν και εγγράφως αναλυτικά ανά παράγραφο πλαισιωμένες από τις πάγιες θέσεις μας για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που συγχρόνως θα καταπολεμά την φοροδιαφυγή και όπως θα κρίνεται και μόνοι σας είναι εμπεριστατωμένες προτάσεις για την πλήρη και ουσιαστική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, γιατί είναι προτάσεις οι οποίες προέρχονται από ανθρώπους οι  οποίοι ζουν και παλεύουν καθημερινά για την εφαρμογή του φορολογικού μας συστήματος. Επιπλέον στόχος μας είναι να σας υποδείξουμε τον τρόπο και τα μέσα για να φτάσετε από την θεωρεία των προτάσεων σας και των στόχων σας στην αποτελεσματική εφαρμογή τους.:
----Βασική μέριμνα της κάθε κυβέρνησης  για να διορθωθεί η κατάσταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής μετά από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των μελλοντικών φορολογούμενων πολιτών δηλ. των σημερινών μαθητών. Πάγια θέση μας από πολλά έτη είναι ότι το καλύτερο φάρμακο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι η καθιέρωση τόσο μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα δημοτικά σχολεία , ώστε να μάθουν τα παιδιά για την ανταποδοτικότητα των φόρων, όσο και οι διαφημιστικές εκστρατείες της κυβέρνησης για να αγγίξουν τους μεγαλύτερους πολίτες. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.
----Προτείνουμε ενιαία, και τιμαριθμοποιημένη κατΆ έτος φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα.
----Είναι αναγκαία η επαναφορά της έκπτωσης των οικογενειακών δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου. Κατάργηση της έκπτωσης φόρου (tax credit) και φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών.
----Καθιέρωση αφορολογήτου (για τουλάχιστον τρία χρόνια) σε επιχειρήσεις οι οποίες θα δημιουργούνται και θα δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές και στα ακριτικά νησιά από μόνιμους κατοίκους αυτών.
----Παροχή φορολογικών κινήτρων για την δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρήσεων που δημιουργούνται σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως θύλακες υψηλής ανεργίας.
----Δημιουργία Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού  συστήματος με κέντρο το ΚΕΠΥΟ και την Γ.Γ.Π.Σ. , όπου θα καταλήγουν ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες (ΙΚΑ, Νομαρχίες κλπ) . Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος και θα δώσει κεντρικό έλεγχο. (παρόμοια θέση υπάρχει στο πρόγραμμα)
----Δημιουργία ενός απλού συστήματος κατΆ έτος περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το σύστημα θα πρέπει να είναι απλό και αντικειμενικό, και να διασφαλίζει την ακρίβεια των υποβαλλομένων δηλώσεων, και όχι να θεωρεί εκ των προτέρων τον φορολογούμενο ανειλικρινή και να μην του δίδει το δικαίωμα να υποβάλει την προβλεπόμενη δήλωση περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων (δηλαδή πρέπει να γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ καθώς συχνά υπάρχει ανάγκη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για διόρθωση τυπικών λαθών κατά την συμπλήρωση τους
----Όσες επιχειρήσεις πληρούν έναν αριθμό κριτηρίων κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τα οποία θα προκύπτουν από ηλεκτρονικό έλεγχο κριτηρίων να θεωρείται ότι η δήλωση της επιχείρησης  περαιώνεται αυτόματα μετά την πάροδο τριετίας ως προς την φορολογία εισοδήματος και τον Φ.Π.Α.(τα κριτήρια αυτά να προκύπτουν από τις παραδεκτές αρχές της Λογιστικής επιστήμης.)
----Λέμε ΟΧΙ στην επαναφορά των Τ.Ε.Κ. στα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδείχθηκε ότι η θέση του ελεγκτή έδινε το δικαίωμα για «αθέμιτες» συναλλαγές με μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία «έχαναν τον δρόμο τους» για τα Δημόσια Ταμεία. Να δημιουργηθεί στις Δ.Ο.Υ. ισχυρό τμήμα ελέγχου με καλά εκπαιδευμένους υπαλλήλους (η μείωση της γραφειοκρατίας θα ελευθερώσει ανθρώπινο δυναμικό) και να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων με προκαθορισμένο τρόπο και μέθοδο. Ειδικό ελεγκτικό κέντρο με πεπειραμένους και συνεχώς εκπαιδευόμενους υπαλλήλους να παραμείνει μόνο αυτό που θα διενεργεί ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο ανάλογο με αυτό που επιβάλλει έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές (Όπως είναι σήμερα το Δ.Ε.Κ.) υπάρχει όμως ανάγκη δημιουργίας περισσοτέρων από δύο ανάλογων τμημάτων – υπηρεσιών.
----Κατάργηση του Κ.Β.Σ. Οι βασικές και απαραίτητες διατάξεις του να ενσωματωθούν στο βασικό φορολογικό νόμο. Με την πρόταση αυτή επιχειρείται να πάψει πλέον η τυπολατρία και να πάψουν οι επιχειρήσεις να φορτώνονται πρόστιμα για τυπικές παραλείψεις και μόνο στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
----Επαναφορά βελτιωμένου point system το οποίο είχε θεσμοθετηθεί με τις διατάξεις του Ν. 3220/2004 και καταργήθηκε στη συνέχεια.
----Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή προσαυξήσεων ελέγχου για όλες τις φορολογίες.  Ο συντελεστής αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ετήσιο επιτόκιο τραπεζικών χορηγήσεων. Οι υφιστάμενοι συντελεστές κυριολεκτικά αποκεφαλίζουν τις επιχειρήσεις και τις οδηγούν στην φοροδιαφυγή .
----Θεσμοθέτηση απλού και ξεκάθαρου Κώδικα Φορολογικού Ελέγχου.
----Κατάργηση των διάσπαρτων φόρων και τελών που βαρύνουν τα ακίνητα, δημιουργία ενός φόρου ο οποίος θα αποδίδεται στο σύνολό του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν θα πληγούν οι μικροϊδιοκτήτες.
----Κατάργηση των τελών κυκλοφορίας και ενσωμάτωσή τους στον φόρο υγρών καυσίμων. Η πρόταση είναι σύμφωνη με τον κανόνα του κράτους δικαίου διότι η επιβάρυνση γίνεται ανάλογα με το  αν και πόσο  κυκλοφορεί ένα Μεταφορικό Μέσο. Εδώ μπορουμε να εφαρμοσουμε μικροτερο συντελεστη στο πετρελαιο κινησης  για τα Φ.Ι.Χ και τα επαγγελματικα αυτ/τα .
----Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά - εικονικά στοιχεία προς άρση αμφισβητήσεων και δικαιότερη εφαρμογή των ποινών σε σχέση με τον τρόπο που εφαρμόζονται σήμερα.
----Υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι όσοι αποφασίζουν ή προτείνουν μέτρα για την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή, ότι εάν δεν οριοθετήσουν το επάγγελμα μας ως προς το ποιοι και πως θα το ασκούν και δεν  προφυλάξουν όσους το ασκούν νομίμως νομοθετώντας έναν ισχυρό και δίκαιο Κώδικα Δεοντολογίας, πάταξη της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να επιτευχθεί όποια μέτρα και αν εφαρμοσθούν.
Αυτό αποτελεί πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας και έχει καταγραφεί και στα πορίσματα του 1ου Πανελληνίου Φοροτεχνικού Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο του 2006
----Αυστηρή και πλήρη φορολόγηση όλων των συναλλαγών με εξωχώριες εταιρείες (off shore).
----Καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού εσόδων για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις.
----Καθιέρωση μίας και μοναδικής ερμηνευτικής εγκυκλίου για οποιοδήποτε φορολογικό νομοθέτημα. Πρέπει να πάψει επιτέλους το Υ.ΠΟΙ.Κ.Ο. να είναι μια βιομηχανία παραγωγής αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων (Υ.Α.. και ΠΟΛ.).
----Συμμετοχή μέλους που θα προτείνεται από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε όλες τις επιτροπές που επεξεργάζονται φορολογικά νομοσχέδια. Η γνώμη αυτών που λειτουργούν καθημερινά στην εφαρμογή κάθε απόφασης που αφορά την οικονομία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία οποιουδήποτε φορολογικού νομοθετήματος. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι όλα τα νομοσχέδια και οι σημαντικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι πριν την κατάθεσή τους ή την έκδοσή τους, πρέπει να υποβάλλονται  για διαβούλευση  με την Ομοσπονδία μας, διότι δικαιολογημένα πιστεύουμε ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη.
Ας ελπίσουμε ότι η θέση αυτή θα γίνει πράξη προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας, προς όφελος όλων των πολιτών.
Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δώσατε να εκφράσουμε και ενώπιόν σας τις απόψεις μας για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και θα δεχθούμε τώρα ή αργότερα διευκρινιστικές ερωτήσεις.

ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε
Τηλ. 2382026480- Κιν. 6948535595
e-mail : [email protected]Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης