Αποτελέσματα live αναζήτησης

Taxis - Προσωρινή αναστολή χορήγησης φορολογικής ενημερότητας καθώς και άλλων πιστοποιητικών - εκκαθαριστικών

23 Οκτώβριος 2015

Ανακοίνωση ΔΗΛΕΔ

22.10.2015

Αναστέλλεται προσωρινά, η χορήγηση μέσω του συστήματος TAXISnet των πιστοποιητικών Εν.Φ.Ι.Α. και των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας καθώς και των αντιγράφων εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010 – 2013, Εν.Φ.Ι.Α. έτους 2014 και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικών ετών 2012 – 2014 και φορολογικού έτους 2014, που φέρουν, κατά νόμο, μηχανική επιτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

(Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης