Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημιουργία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

23 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή, το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), όπως δήλωσε ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Βασίλης Μαγγίνας, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την ονομασία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.-ΑΕ), το καθεστώς της οποίας θα καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/241' rel='tag laws'>3429/2005</a> περί ΔΕΚΟ.
Δημιουργία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης

Με σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή, το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), όπως δήλωσε ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Βασίλης Μαγγίνας, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την ονομασία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.-ΑΕ), το καθεστώς της οποίας θα καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 περί ΔΕΚΟ.

Στην εταιρία αυτή μεταβιβάζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΚΗΥΚΥ, αλλά και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Κέντρου προς τρίτους. Η εταιρία αναλαμβάνει στο εξής όλα τα νέα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ο κ. Μαγγίνας σημείωσε ότι ο τρόπος ανάπτυξης των μηχανογραφικών εργασιών στα ταμεία αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα με τρόπο πολλές φορές αναποτελεσματικό, άναρχο και σπάταλο. Η αλλαγή, είπε, είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού προϋπόθεση για βιώσιμο και δίκαιο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων είναι η πλήρης ηλεκτρονική υποστήριξή του.

Ο υπουργός Απασχόλησης δήλωσε ότι στόχος της εταιρίας είναι η δημιουργία ενός φορέα ευέλικτου στην ελεύθερη αγορά, ώστε να ανταποκριθεί στις δυσκολίες του χώρου των ταχέως εξελισσομένων συστημάτων πληροφορικής και προς αυτό προέβλεψε την έγκαιρη στελέχωση της νέας εταιρίας με εξειδικευμένο προσωπικό. Η αλλαγή, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή τα μέσα του 2008.

Με το ίδιο νομοσχέδιο αναδιαρθρώνεται η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ). Συστήνεται θέση γενικού επιθεωρητή δαπανών υγείας, αλλά και θέσεις διοικητικού προσωπικού και φαρμακοποιών για τη στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον επιθεωρητή να αναθέτει σε γιατρούς με σύμβαση μίσθωσης το έργο του ελέγχου των δαπανών υγείας των ταμείων.

Για καταβολή συντάξεων από τα Ταμεία

Ο κ. Μαγγίνας, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με δυσκολία καταβολής των συντάξεων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ), υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται κλίμα ανασφάλειας στους συνταξιούχους. Οι συντάξεις, δήλωσε, θα καταβάλλονται απρόσκοπτα από όλα τα ταμεία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο ρευστοποίησης ομολόγων, ώστε να καταβληθούν οι συντάξεις, ο κ. Μαγγίνας απάντησε ότι κάθε φορέας έχει την αυτονομία του και ότι μικρό μέρος των αποθεματικών (της τάξης των 600 εκατ. ευρώ) που έχουν τοποθετηθεί σε ομόλογα, είναι πιθανόν να διατεθούν για την κάλυψη αναγκών της τρεχούσης περιόδου. Ομως υπογράμμισε ότι η ρευστοποίηση ανάλογων τίτλων θα γίνει μόνο εφόσον προκύπτει κέρδος σε σχέση με την τιμή αγοράς.
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης