Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ομάδα εργασίας στο Υπ.Οικ. για την παρακολούθηση των προαπαιτούμενων δράσεων του μνημονίου

21 Οκτώβριος 2015

Απόφαση εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κος Τρύφωνας Αλεξιάδης με την  οποία συνίσταται ομάδα εργασίας με έργο τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015.

Η ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της, θα  παρακολουθεί την πρόοδο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, θα υποβοηθά το έργο της, θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται κάθε στοιχείο και έγγραφο, θα εντοπίζει προβλήματα και θα υποβάλλει προτάσεις για την επίλυσή τους.

Η Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της, δύναται να συνεργάζεται, με πρωτοβουλία του Συντονιστή της, με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλους φορείς, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, το έργο, τα πορίσματα και οι μελέτες άπτονται ή είναι συναφή με το έργο αυτής και γενικά, με οποιονδήποτε κρίνει ότι απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού της και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση του έργου της.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης