Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφίζεται αύριο στη Βουλή ο νόμος για τα ίδια κεφάλαια

23 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • TO ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για την «ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα», με το οποίο ενσωματώνονται οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ στο εθνικό δίκαιο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή...
Ψηφίζεται αύριο στη Βουλή ο νόμος για τα ίδια κεφάλαια


TO ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για την «ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα», με το οποίο ενσωματώνονται οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ στο εθνικό δίκαιο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή.

Όπως είχε επισημάνει ο διευθυντής Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, Π. Κυριακόπουλος, το νέο στοιχείο είναι η διαφοροποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε πιστωτικό κίνδυνο.

Το νέο πλαίσιο ευνοεί τις υγιείς επιχειρήσεις δεδομένου ότι μειώνει το κόστος δανεισμού τους, αφού οι τράπεζες θα είναι ελεύθερες να εξειδικεύουν τους πιστωτικούς κινδύνους των δανείων.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης