Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφίζεται αύριο στη Βουλή ο νόμος για τα ίδια κεφάλαια

  • TO ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για την «ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα», με το οποίο ενσωματώνονται οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ στο εθνικό δίκαιο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή...
Ψηφίζεται αύριο στη Βουλή ο νόμος για τα ίδια κεφάλαια


TO ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για την «ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα», με το οποίο ενσωματώνονται οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ στο εθνικό δίκαιο ψηφίζεται αύριο στη Βουλή.

Όπως είχε επισημάνει ο διευθυντής Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, Π. Κυριακόπουλος, το νέο στοιχείο είναι η διαφοροποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε πιστωτικό κίνδυνο.

Το νέο πλαίσιο ευνοεί τις υγιείς επιχειρήσεις δεδομένου ότι μειώνει το κόστος δανεισμού τους, αφού οι τράπεζες θα είναι ελεύθερες να εξειδικεύουν τους πιστωτικούς κινδύνους των δανείων.

Πηγή Ναυτεμπορική


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης