Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διόρθωση εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησία - Παρέμβαση του ΣτΠ

21 Οκτώβριος 2015

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ


Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ιωάννης Π. Σαγιάς
Ειδική Επιστήμονας: Ευγενία Παπαδοπούλου

Διόρθωση εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησία

Οκτώβριος 2015

Κύκλος Ποιότητας Ζωής
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 213 1306625

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς δεν είχε λάβει απάντηση σε αίτησή του για τον έλεγχο διπλασιασμού της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, την οποία κλήθηκε να καταβάλει ως κληρονόμος ιδιοκτησίας σε περιοχή των Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, το 2006, με έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών, επιβλήθηκε εισφορά σε χρήμα, ποσού 3.563,76 ευρώ και στη συνέχεια, το 2007, επιβλήθηκε εκ νέου εισφορά για την ίδια ιδιοκτησία, ποσού 7.261,10 ευρώ. Ωστόσο, ούτε ο αρχικός οφειλέτης, που ήταν ο κληρονομούμενος πατέρας, ο οποίος απεβίωσε το έτος 2008, ούτε ο αναφερόμενος και η αδελφή του, ως κληρονόμοι, είχαν λάβει γνώση των διαδοχικών πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα κατά το χρόνο που επιβλήθηκαν. Ειδικότερα τα έτη 2006-2007 ο πατέρας ήταν βαριά ασθενής και δεν γνώριζε για την επιβολή της εισφοράς, ενώ ο αναφερόμενος και η αδελφή του έλαβαν γνώση για τις σχετικές πράξεις μετά την κληρονομική διαδοχή. Για το λόγο αυτό, ο αναφερόμενος ζήτησε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ιωαννιτών να ελέγξει την πραγματικά οφειλόμενη εισφορά για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

Κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΥΔΟΜ προέβη σε έλεγχο των στοιχείων των φακέλων των αντίστοιχων πράξεων εφαρμογής και διαπιστώθηκε ότι η συνολική εισφορά σε χρήμα που οφειλόταν προς το Δήμο αντιστοιχούσε στο αρχικό ποσό των 3.563,76 ευρώ. Η ΥΔΟΜ ζήτησε από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία τη διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους της δεύτερης πράξης επιβολής εισφοράς που επέβαλε το διπλάσιο σχεδόν ποσό, ενημερώνοντας τους κληρονόμους της ιδιοκτησίας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης