Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στοιχεία αναγκαστικών μέτρων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για το μήνα Σεπτέμβριο

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αναγκαστικά μέτρα ‐ Enforcement Measures 1/2015 ‐ 9/2015
    Ιαν‐15 Φεβ‐15 Μαρ‐15 Απρ‐15 Μαϊος‐15
  Αριθμός νομικών εισπρακτικών μέτρων ( από το Ι.Κ.Α.‐Ε.Τ.Α.Μ.)          
1 Εντάλματα κατάσχεσης που έχουν εκδοθεί 89 809 386 56 365
2 Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας 1 0 7 1 7
3 Κατάσχεση κινητής περιουσίας 70 526 301 9 309
4 Υποθήκες και βάρη 0 0 0 0 0
5 Πλειστηριασμοί 28 16 36 59 31
6 Πτωχεύσεις 27 9 16 20 13
  Ποσό οφειλής που αντιστοιχεί στα νομικά εισπρακτικά μέτρα 14.829.087,79 43.213.779,11 25.458.220,37 12.464.764,91 51.829.133,89
Αναγκαστικά μέτρα ‐ Enforcement Measures 1/2015 ‐ 9/2015
    Ιουν‐15 Ιουλ‐15 Αυγ‐15 Σεπ‐15
  Αριθμός νομικών εισπρακτικών μέτρων ( από το Ι.Κ.Α.‐Ε.Τ.Α.Μ.)        
1 Εντάλματα κατάσχεσης που έχουν εκδοθεί 1.043 181 124 248
2 Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας 10 0 0 0
3 Κατάσχεση κινητής περιουσίας 825 95 122 243
4 Υποθήκες και βάρη 0 0 0 0
5 Πλειστηριασμοί 21 16 0 0
6 Πτωχεύσεις 12 13 9 21
  Ποσό οφειλής που αντιστοιχεί στα νομικά εισπρακτικά μέτρα 94.245.232,11 35.075.912,17 12.840.273,98 11.071.361,30

 


Αναγκαστικά μέτρα μόνο για απωλεσθείσες ρυθμίσεις
    Ιαν‐15 Φεβ‐15 Μαρ‐15 Απρ‐15 Μαϊος‐15
1 Εντάλματα κατάσχεσης που έχουν εκδοθεί 44 203 87 24 111
2 Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας 0 0 4 1 2
3 Κατάσχεση κινητής περιουσίας 41 128 65 4 93
4 Υποθήκες και βάρη 0 0 0 0 0
5 Πλειστηριασμοί 5 12 9 16 13
6 Πτωχεύσεις 3 1 9 11 4
  Ποσό οφειλής που αντιστοιχεί στα νομικά εισπρακτικά μέτρα (απωλεσθείσες) 7.368.082,91 6.973.887,63 11.693.001,64 6.711.822,30 11.952.756,52
Αναγκαστικά μέτρα μόνο για απωλεσθείσες ρυθμίσεις
    Ιουν‐15 Ιουλ‐15 Αυγ‐15 Σεπ‐15
1 Εντάλματα κατάσχεσης που έχουν εκδοθεί 223 33 22 47
2 Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας 4 0 0 0
3 Κατάσχεση κινητής περιουσίας 178 16 22 44
4 Υποθήκες και βάρη 0 0 0 0
5 Πλειστηριασμοί 6 7 0 0
6 Πτωχεύσεις 3 6 3 8
  Ποσό οφειλής που αντιστοιχεί στα νομικά εισπρακτικά μέτρα 78.251.101,15 25.618.294,86 1.399.329,91 2.841.514,40


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης