Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από τα ΚΕΠ η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ

19 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Απασχόλησης Βασίλη Μαγγίνα και του υφυπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Απόστολου Ανδρεουλάκου, η διοικητική διαδικασία της διενέργειας απογραφής ασφαλισμένων και συνταξιούχων για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),...
Από τα ΚΕΠ η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Απασχόλησης Βασίλη Μαγγίνα και του υφυπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης Απόστολου Ανδρεουλάκου, η διοικητική διαδικασία της διενέργειας απογραφής ασφαλισμένων και συνταξιούχων για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), θα διεκπεραιωθεί μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ από τις 27 Ιουλίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Στο υπουργείο Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διατεθεί για χρήση από τα ΚΕΠ η απαιτούμενη web εφαρμογή για τη διενέργεια της απογραφής. Επίσης θα διατεθούν τα κατάλληλα web services, έτσι ώστε με ευθύνη του ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΓΔΔ&ΗΔ να ενσωματωθούν στο περιβάλλον των ΚΕΠ οι οθόνες χρηστών, μέσω των οποίων θα γίνεται η αναζήτηση και καταχώριση δεδομένων.

Η διαδικασία απογραφής

Προκειμένου να απογραφούν οι ασφαλισμένοι /συνταξιούχοι προσέρχονται στο ΚΕΠ της επιλογής τους επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή τα αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ΑΆ/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας και

β. Παραστατικό ή αποδεικτικό ασφάλισης, στο οποίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου που έχει ο ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό του φορέα.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ ελέγχουν τα δικαιολογητικά, πραγματοποιούν αναζήτηση στο αρχείο με βάση τον Φορέα και τον Αριθμό Μητρώου του πολίτη και:

1. Εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος ταυτοποιηθεί και έχει ΑΜΚΑ με πλήρη στοιχεία, του γνωστοποιείται ο αριθμός με εκτύπωση των στοιχείων του.

2. Εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος ταυτοποιηθεί και έχει ΑΜΚΑ με ελλιπή στοιχεία ή δεν έχει ΑΜΚΑ, συμπληρώνεται/ διορθώνεται ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο και το αποδεικτικό ασφάλισής του. Στη συνέχεια εκτυπώνεται το απογραφικό και δίνεται στον πολίτη για έλεγχο και ενυπόγραφη αποδοχή. Ακολούθως, το απογραφικό δίνεται στον πολίτη υπογεγραμμένο και από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.

Εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος δεν ταυτοποιηθεί με βάση τον Αριθμό Μητρώου του Φορέα του, τότε ο εργαζόμενος στο ΚΕΠ τον αναζητά με βάση τα στοιχεία του ΑΔΤ ή του διαβατηρίου ή του ΑΦΜ και εάν ο ασφαλισμένος /συνταξιούχος βρεθεί στον ίδιο ή και σε άλλο φορέα (με ή χωρίς ΑΜΚΑ) ή δεν βρεθεί σε κανένα φορέα, ο υπάλληλος του ΚΕΠ τον ενημερώνει σχετικά και τον παραπέμπει, σε κάθε περίπτωση, στους φορείς για να διευκρινισθεί το θέμα και να απογραφεί.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης