Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υλοποίηση προτάσεων του ΣτΠ για τη διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου

15 Οκτώβριος 2015
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ


Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη
Σύνοψη διαμεσολάβησης

Βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου

Οκτώβριος 2015

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος
Ειδικός επιστήμονας: Θεοδώρα Βούλγαρη

Με αφορμή αναφορά πολίτη ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι δεν ήταν δυνατή η επιστροφή του ποσού που είχε καταβληθεί για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε. Αυτό συνέβαινε όταν δεν είχε δηλωθεί ο ΑΦΜ, στη σχετική αίτηση έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου. Σύμφωνα με τον πολίτη ο οποίος είχε ζητήσει την έκδοση του παραβόλου από τα ΚΕΠ, δεν του είχε ζητηθεί από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η δήλωση του ΑΦΜ του, επειδή η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου οριζόταν ως προαιρετική.

Ο Συνήγορος ζήτησε με έγγραφό του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, να δοθεί δυνατότητα επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του αχρησιμοποίητου ηλεκτρονικού παραβόλου και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Επίσης, πρότεινε να τροποποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική φόρμα του ηλεκτρονικού παραβόλου ώστε να καταστεί η δήλωση του ΑΦΜ υποχρεωτικό πεδίο για όσους διαθέτουν ΑΦΜ.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο (ΠΟΛ.1131/24.6.2015) με την οποία υλοποιούνται οι προτάσεις της Αρχής.

Επίσης, ο Συνήγορος πρότεινε να θεσπισθεί υποχρέωση των υπαλλήλων των ΚΕΠ να ενημερώνουν τους πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν ηλεκτρονικό παράβολο για τις συνέπειες της μη συμπλήρωσης του πεδίου του ΑΦΜ.

Με έγγραφό της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την Αρχή ότι, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες στους υπαλλήλους των ΚΕΠ που συντάσσουν αιτήσεις έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου να μεριμνούν για την υπενθύμιση συμπλήρωσης και του ΑΦΜ.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης