Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστρέφονται αφορολόγητα αποθεματικά 200 εκατ. ευρώ ;

19 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • TO ΠΟΣΟ των 200 εκατ. ευρώ θα κληθούν να επιστρέψουν, και μάλιστα εντόκως, οι χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν του νόμου <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/149' rel='tag laws'>3220/2004</a>, ο οποίος προέβλεπε φοροαπαλλαγή των κερδών μέχρι 35% σε ορισμένους κλάδους με στόχο την τόνωση των επενδύσεων.
Επιστρέφονται αφορολόγητα αποθεματικά 200 εκατ. ευρώ ;


TO ΠΟΣΟ των 200 εκατ. ευρώ θα κληθούν να επιστρέψουν, και μάλιστα εντόκως, οι χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν του νόμου 3220/2004, ο οποίος προέβλεπε φοροαπαλλαγή των κερδών μέχρι 35% σε ορισμένους κλάδους με στόχο την τόνωση των επενδύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε χθες το νόμο ασύμβατο με την κοινοτική νομοθεσία, τόσο επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε (δεν κοινοποιήθηκε προηγουμένως στις Βρυξέλλες) όσο και επί της ουσίας, διότι, όπως τονίζει, κινείται εκτός των στοχευμένων στόχων που έχει θέσει η Κοινότητα για ορισμένους κλάδους και στρεβλώνει του κανόνες του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ελληνικού νόμου 3220/2004, η φορολογική βάση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς μειωνόταν κατά 35% των κερδών τους. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και βασικών μετάλλων, η μεταποίηση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι εξορυκτικές δραστηριότητες, η εντατική γεωργία και αλιεία και ορισμένες τουριστικές δραστηριότητες.

Οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν τα απαλλασσόμενα από το φόρο έσοδά τους για τη χρηματοδότηση δαπανών όπως αγοράς, κατασκευής και επέκτασης μονάδων παραγωγής, κτηρίων και εξοπλισμού, αγοράς οχημάτων, μετεγκατάστασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μελετών, επαγγελματικής κατάρτισης και πολλών άλλων. Χιλιάδες εταιρείες μπορούσαν να υποβάλουν απευθείας αίτηση στις φορολογικές αρχές για την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις δεδομένου ότι αυτό το καθεστώς ενισχύσεων αποτελούσε μέρος του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Στις 21 Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή είχε ζητήσει από την Αθήνα την άμεση αναστολή της ισχύος του νόμου, ενώ ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει εάν παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία. Χθες η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι οι φορολογικές απαλλαγές ήταν ασύμβατες με τη νομοθεσία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και θα πρέπει να επιστραφούν από τους δικαιούχους εντόκως. Μόνο οι ενισχύσεις οι οποίες κατά το χρόνο της χορήγησής τους πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις των κανονισμών de-minimis, των κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία ή προγραμμάτων ενισχύσεων που είχαν προηγουμένως εγκριθεί από την Επιτροπή, δεν θα πρέπει να επιστραφούν.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι παρόλο που πολλές από τις ενισχυόμενες δραστηριότητες του νόμου 3220/2004 αφορούν τομείς που προωθούνται από την Ε.Ε., κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο παραβιάζει τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, διότι παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις σε εταιρείες χωρίς να προβλέπεται σύνδεση με τους κοινοτικούς στόχους που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν τις ενισχύσεις. Για τις περιφερειακές ενισχύσεις, παραδείγματος χάρη, οι δικαιούχοι δεν είναι υποχρεωμένοι ούτε να επενδύουν αυστηρά σε αρχικές επενδύσεις, ούτε να διατηρούν την επένδυση στην ενισχυόμενη περιφέρεια

Σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο σε θέματα Ανταγωνισμού, Νέλι Κρόες, όταν ένα κράτος μέλος στρεβλώνει τον ανταγωνισμό με τη χορήγηση ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να αποκατασταθεί η προτεραία κατάσταση, μέσω της πλήρους ανάκτησης της ενίσχυσης, περιλαμβανομένων των σχετικών τόκων.Πηγή Ναυτεμπορική


Για το ίδιο θέμα η Ημερησία


Κομισιόν: Παράνομα τα αποθεματικά


Σε πάνω από 200 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι φόροι και οι προσαυξήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν 236 μεγάλες επιχειρήσεις από τις οποίες 89 εισηγμένες στο ΧΑΑ επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε παράνομο το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών από τα κέρδη του 2003 και 2004, με βάση το νόμο 3220/04 και επιβάλει την αναδρομική φορολόγηση και μάλιστα εντόκως των αποθεματικών που σχηματίστηκαν.

Μετά την απόφαση που βγάζει παράνομο το σχήμα με τα αποθεματικά η αρμόδια Κοινοτική Επίτροπος Νίλ Κρος δήλωσε αυστηρά:

"Όταν ένα κράτος-μέλος παραμορφώνει τον ανταγωνισμό με ασύμβατη κρατική βοήθεια, τότε η ανισορροπία θα πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι τέτοια χρηματοδοτική βοήθεια θα πρέπει να επιστραφεί ολοκληρωτικά και εντόκως".

Χιλιάδες επιχειρήσεις...

Το συνολικό ύψος των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν από το σύνολο των επιχειρήσεων από τα κέρδη των χρήσεων 2003 και 2004, με βάση τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στην Κομισιόν  υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν ανήλθαν σε 3.635.

Η Επιτροπή δέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος των ισχυρισμών της ελληνικής κυβέρνησης στο μέρος που αφορά σχηματισμό αποθεματικών έως 100.000 ευρώ, απορρίπτοντας ανάλογους ισχυρισμούς για τις 236 επιχειρήσεις με τα μεγάλα αποθεματικά και επιβάλει στο ελληνικό δημόσιο να ανακτήσει τους φόρους που αναλογούν και μάλιστα εντόκως εντός 4 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Το συνολικό ύψος των φόρων και προσαυξήσεων υπολογίζονται σε πάνω από 200 εκατ. ευρώ τα οποία κατά μία πληροφορία έχουν ήδη προσμετρηθεί από τη διεύθυνση προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου στα  έκτακτα έσοδα του νέου προϋπολογισμού για το 2008.

Και εισηγμένες...

Μεταξύ των επιχειρήσεων που είχαν σχηματίσει αποθεματικά άνω των 5 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου θα καταβάλουν ένα μεγάλο μέρος από τα 200 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται τα Ελληνικά Πετρέλαια, η 3-έψιλον, Ιντρακόμ, Καρέλιας, ΚΑΕ, η Σεξφορμ, η Τιτάν και 3-5 ακόμα εισηγμένες στο ΧΑ επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που υπολογίζεται να επιστρέψει η εταιρεία ΤΙΤΑΝ ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογο είναι το ποσό που θα επιστραφεί από τα ΕΛΠΕ. Η εταιρεία Μότορ Οϊλ δημιούργησε αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 15,6 εκατ. ευρώ και θα φορολογηθεί αναδρομικά για αυτά ενώ η ΕΛΒΟ δημιούργησε αφορολόγητο αποθεματικό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι μικροί...

Για τις υπόλοιπες από τις συνολικά 3.635 επιχειρήσεις, που είχαν σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό, με βάση τις διατάξεις τους αναπτυξιακού νόμου που κρίθηκε ότι αντιβαίνει την κοινοτική νομοθεσία, κρίθηκε ότι επειδή το ύψος των αποθεματικών δεν ξεπερνά τις 100.000 είναι ήσσονος σημασίας.

Για τις μικρές δηλαδή επιχειρήσεις η Επιτροπή δέχτηκε τους ισχυρισμούς της ελληνική κυβέρνησης ότι εφόσον το συνολικό ύψος της κρατικής ενίσχυσης μέσω των αφορολόγητων αποθεματικών δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και με ορισμένες άλλες προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η χορήγηση των ενισχύσεων με βάση σχετικά άρθρα της Συνθήκης ή η ένταξή τους σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο σκεπτικό της E.E. με το οποίο κρίνονται παράνομες οι ενισχύσεις αναφέρεται ότι:

α) Η επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο παρέχει πλεονεκτήματα στους δικαιούχους δεδομένου ότι τους επιτρέπει να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό έως το 35% των κερδών τους για το 2004 και 50% για το 2003.

β) Το μέτρο αφορά κρατικούς πόρους, δεδομένου ότι διαφεύγουν από το ελληνικό κράτος φορολογικά έσοδα που του ανήκουν.

γ) Το μέτρο είναι επιλεκτικό, επειδή ευνοεί μόνο τις επιχειρήσεις που ασκούν συγκεκριμένες δραστηριότητες.

δ) Το μέτρο έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών - μελώνΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης