Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για την ρύθμιση των 100 δόσεων και τις λοιπές ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση

13 Οκτώβριος 2015

Με την ΠΟΛ 1226/2015 κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου Δ' «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του δεύτερου άρθρου του μέρους Β' του ν. 4336/2015 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις περί ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

Η εν λόγω εγκύκλιος αφορά τη ρύθμιση «100 δόσεων» των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, τη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (72 ή 100 δόσεων), τη ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. και την «Πάγια» Ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2, παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013.


Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης