«Βάζουν χέρι στις θυρίδες» - Άλλη μια ατυχής ανακάλυψη των δημοσιογράφων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Βάζουν χέρι στις θυρίδες» - Άλλη μια ατυχής ανακάλυψη των δημοσιογράφων

12 Οκτώβριος 2015 -- Σχόλια
Την κατάθεση του νομοσχεδίου προς διαβούλευση με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου, ακολούθησαν πλήθος δημοσιευμάτων τα οποία προσπάθησαν να αναλύσουν τις μεταβολές και τις νέες διατάξεις που θα εφαρμοστούν. Μερικά από αυτά κάνουν λόγο για διάταξη που δίνει το δικαίωμα στην φορολογική διοίκηση να βάλει "χέρι στις θυρίδες" και να κατασχέσει  το περιεχόμενο για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ.

Ας δούμε όμως τι προβλέπει η επίμαχη διάταξη του πολυνομοσχεδίου:

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

.....

4.α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους».

Ας δούμε όμως τι προβλέπει σήμερα και μέχρι να αντικατασταθεί τις επόμενες ημέρες, η παράγραφος 5 η οποία ισχύει από 1.1.2014:

". Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β', αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ' και ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους".

Όπως είναι εμφανές από την ανάγνωση των δύο κειμένων, η διάταξη για τη δέσμευση του περιεχομένου των θυρίδων  υπήρχε ήδη από την έναρξη του νόμου 4174/2013. Η αλλαγή που προωθείται με το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου, έχει να κάνει με νομοτεχνική βελτίωση λόγω της κατάργησης των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του  άρθρου 55 περί παραβάσεων φοροδιαφυγής, οι οποίες αναμένεται να αντικατασταθούν με τις νέες διατάξεις περί εγκλημάτων φοροδιαφυγής.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone