Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων για το θέμα των ελεγκτών Ανων.Εταιρειών

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με την επιχειρούμενη τροποποίηση του Ν.2190/20 επέρχεται μεταβολή στον υποχρεωτικό έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών από τους Συναδέλφους Οικονομολόγους Λογιστές Ελεγκτές.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ


Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές


Με την επιχειρούμενη τροποποίηση του Ν.2190/20 επέρχεται μεταβολή στον υποχρεωτικό έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών από τους Συναδέλφους Οικονομολόγους Λογιστές Ελεγκτές.
Μέχρι σήμερα το σύνολο των ανωνύμων εταιρειών υπάγονταν σε υποχρεωτικό έλεγχο ο οποίος πιστοποιούσε στους μετόχους, στους επενδυτές, στους πιστωτές και στους εργαζόμενους, στη διοίκηση και στα διευθυντικά στελέχη την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων. Με μία ελάχιστη επιβάρυνση που τις περισσότερες φορές για την εργασία που εκτελούνταν δεν αποτελούσε αξιοπρεπή αμοιβή, πληθώρα συνάδελφων μας Οικονομολόγων εκτελούσε με επάρκεια τον έλεγχο και συνέβαλε στην διαφάνεια και στην προστασία των συναλλασσόμενων μερών στο οικονομικό γίγνεσθαι.
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι αντί την αναβάθμιση του ελέγχου που όλοι επιθυμούσαμε και με προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου επιδιώκαμε την κατοχύρωση και την διαφάνεια στον τόπο η επερχόμενη τροποποίηση του Νόμου καταργεί ουσιαστικά τον έλεγχο αφού απαλλάσσει επιχειρήσεις μέχρι 1.500.000 ευρώ κύκλο εργασιών και οι διακηρύξεις περί της αναγκαίας διαφάνειας μένουν απλές διακηρύξεις.
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές
Σας καλούμε να ξαναδείτε τις προτάσεις του αντιπροσωπευτικού μας οργάνου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, να μην προχωρήσετε στην κατάργηση του ελέγχου και να μην πρωτοτυπήσει η χώρα μας διεθνώς καταργώντας τον έλεγχο.
Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες οι έλεγχοι είναι γενικευμένοι και η κατάργησή τους στην χώρα μας θα αποτελέσει μελανό σημείο στην ιστορία της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης