Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tο εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2015

7 Οκτώβριος 2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.

Δείτε το νέο εκκαθαριστικό και την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης