Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε Τρίπολη, Ρόδο και Κω

Το Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Τρίπολη σεμινάριο με θέμα:
 
«EΡΓΑΤΙΚΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»
 
Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  του  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  (25ης Μαρτίου 10 και  Πανός 21,   Τρίπολη) στις 31/10/2015, 1/11/2015,7/11/2015  και 8/11/2015  και θα είναι  διάρκειας  20 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

Σάββατο  31/10/2015  ώρες     09.00  - 14.00  (ώρες5)
Κυριακή  1/11/2015   ώρες      09.00 - 14.00    (ώρες 5)
Σάββατο  7/11/2015  ώρες       09.00  - 14.00  (ώρες5)
Κυριακή  8/11/2015   ώρες       09.00 - 14.00   (ώρες 5)
 
Εισηγητής  θα  είναι  ο  κύριος  ΠΕΤΡΟΣ  ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ –ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 29/10/2015, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 29/10/2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 
Αιτήσεις παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του 11ου  Περιφερειακού Τμήματος  του  Οικονομικού Επιμελητηρίου (Πλατεία  Κολοκοτρώνη  8 Τρίπολη) ,από 09:00 μέχρι 13:00 καθημερινά .  
 
Επίσης  μπορείτε  να  στείλετε  αίτηση  στο  fax:  2710-225048   και  στο  mail: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την  Πέμπτη  29/10/2015 και  ώρα  13:00.
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr) πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

_____________________________________

Transfer Pricing – Ενδοομιλικές Συναλλαγές
Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
Νόμοι 4172/2013 (ΚΦΕ)  και Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ μέχρι το τέλος του 4ου μήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
 
Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιαζος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα  ΕΛΠ  τ.ΚΦΑΣ, Τιμολόγησης, Transfer Pricing, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων
 
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 4:00μμ-9:00μμ στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό κέντρο Μήδια Ρόδος)
 
Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με το Transfer Pricing.
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ σεμιναρίου:
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Πεδίο Εφαρμογής

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η ενημέρωση και παρουσίαση

Για τις διατάξεις  των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές  υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης. Αναλυτικά παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις.

Αναλυτική παρουσίαση των ισχυουσών για το (η) φορολογικό έτος (χρήση) 2014 διατάξεων:
Νόμου 4174/2013: Άρθρα 21 και 22 και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό ΠΟΛ.1097/9.4.2014
Νόμου 4172/2013: Άρθρα 2 (έννοια συνδεδεμένου), 50 και 51

Για τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Εννοιολογική αποσαφήνιση της αρχής με παραδείγματα.

Για το ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 και 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1097/9.4.2014

Διακρίσεις φακέλων

Υπόχρεοι δημιουργίας φακέλων τεκμηρίωσης (Βασικού και Ελληνικού) και Υποβολής ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναλυθούν η δομή, τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες της αγοράς (κλάδος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε εθνικό ή ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο) αλλά και το περιβάλλον της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση πχ της Ελλάδας.

Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του κλάδου ανάλογα με την επιχείρηση – Σημαντικοί κίνδυνοι και τάσεις της συγκεκριμένης αγοράς – ανταγωνισμός και κρίσιμοι παράγοντες κερδοφορίας του κλάδου. Εντοπισμός ανταγωνιστών.

Αναφορά συγκεκριμένου κλάδου αναλυτικά και ενδεικτικά για άλλους κλάδους.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΟΜΙΛΟΥ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα γίνει ανάλυση του προφίλ όπως γενικές πληροφορίες για την εταιρεία (ή όμιλο), της οργανωτικής δομής, της επιχειρηματικής στρατηγικής, τους παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τις δεξιότητες της κλπ που αφορούν την κάθε εταιρεία του ομίλου και τον όμιλο καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα. Σκοπός αυτής είναι να εντοπιστούν σε συνδυασμό με την προηγούμενη ανάλυση οι συγκρίσιμοι ανταγωνιστές.

Σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο σενάριο λόγω των στοιχείων που περιέχει η ανάλυση αλλά θα περιοριστεί σε σημεία που δεν θα φωτογραφίζουν συγκεκριμένη επιχείρηση.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα γίνει εντοπισμός των ενδοομιλικών συναλλαγών και θα προσδιοριστεί το είδος και η φύση των συναλλαγών αυτών, θα γίνει περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής, τυχόν συμβάσεων, συνθήκες κλπ. Ακόμη θα αναζητηθούν και θα συγκεντρωθούν συγκριτικά στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία ή ο όμιλος.

Σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο σενάριο λόγω των στοιχείων που περιέχει η ανάλυση αλλά θα περιοριστεί σε σημεία που δεν θα φωτογραφίζουν συγκεκριμένη επιχείρηση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναπτυχθούν οι λειτουργίες που επιτελούνται, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο, μέσω της συνεισφοράς, τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων και ταυτόχρονα να χαρακτηριστεί η επιχείρηση ως πχ παραγωγός, διανομέας πλήρους κινδύνου ή περιορισμένου κινδύνου.

Ταυτόχρονα θα γίνει ανάπτυξη του σχετικού τμήματος του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

Αναφορά συγκεκριμένου σεναρίου αναλυτικά και ενδεικτικά για άλλα σενάρια.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναπτυχθούν οι διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ) μετά την εφαρμογή του νόμου 4172/2013 και Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν.

Θα γίνει ανάλυση για την αξιοποίηση των τυχόν συγκριτικών στοιχείων που διαθέτει η επιχείρηση και πως θα εντοπιστεί το αποδεκτό εύρος τιμών.

Ακόμη θα γίνει ανάλυση στοιχείων που θα έχουν συλλεχθεί από βάση δεδομένων και πως θα εντοπιστεί το αποδεκτό εύρος πχ μικτού περιθωρίου κέρδους.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα με βάση την παραπάνω ανάλυση
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών και διαδικασιών Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) άρθρο 56.
Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, υποβολή στην ΓΓΠΣ  (Περιεχόμενο, μορφή) ΠΟΛ 1179/2013.
Τι ισχύει για τα δικαιώματα και έξοδα διοικητικής υποστήριξης (Royalties – Management Fees).
Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών αυτών και έλεγχός τους.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όλα τα μέλη που έχουν ξοφλήσει τις οφειλές τους για το  έτος  2015 και λογιστές που έχουν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση του τρέχοντος έτους.
 
Το σεμινάριο είναι δωρεάν.
 
Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα (Γ.Σεφέρη 80-Ρόδος)  ή στο [email protected] ή στο φαξ 2241060197
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660
 
Έντυπο αίτησης διατίθεται στο www.ptdoee.gr ή www.oe-e.gr πατήστε εδώ  ή στα γραφεία του Περιφερειακού.

_____________________________________

Transfer Pricing – Ενδοομιλικές Συναλλαγές
Κανόνες Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
Νόμοι 4172/2013 (ΚΦΕ)  και Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ μέχρι το τέλος του 4ου μήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
 
Εισηγητής: Παλαιολόγος Λιαζος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα  ΕΛΠ  τ.ΚΦΑΣ, Τιμολόγησης, Transfer Pricing, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων
 
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 5:00μμ-10:00μμ στο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κω.
 
Σε ποιούς απευθύνεται:
Σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με το Transfer Pricing.
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ σεμιναρίου:
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Πεδίο Εφαρμογής

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η ενημέρωση και παρουσίαση

Για τις διατάξεις  των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών,  με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές  υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης. Αναλυτικά παραδείγματα από πραγματικές περιπτώσεις.

Αναλυτική παρουσίαση των ισχυουσών για το (η) φορολογικό έτος (χρήση) 2014 διατάξεων:
Νόμου 4174/2013: Άρθρα 21 και 22 και την απόφαση ΓΓΔΕ με αριθμό ΠΟΛ.1097/9.4.2014
Νόμου 4172/2013: Άρθρα 2 (έννοια συνδεδεμένου), 50 και 51

Για τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Εννοιολογική αποσαφήνιση της αρχής με παραδείγματα.

Για το ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 και 22) και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1097/9.4.2014


Διακρίσεις φακέλων
Υπόχρεοι δημιουργίας φακέλων τεκμηρίωσης (Βασικού και Ελληνικού) και Υποβολής ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναλυθούν η δομή, τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες της αγοράς (κλάδος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε εθνικό ή ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο) αλλά και το περιβάλλον της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση πχ της Ελλάδας.

Αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του κλάδου ανάλογα με την επιχείρηση – Σημαντικοί κίνδυνοι και τάσεις της συγκεκριμένης αγοράς – ανταγωνισμός και κρίσιμοι παράγοντες κερδοφορίας του κλάδου. Εντοπισμός ανταγωνιστών.

Αναφορά συγκεκριμένου κλάδου αναλυτικά και ενδεικτικά για άλλους κλάδους.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΟΜΙΛΟΥ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα γίνει ανάλυση του προφίλ όπως γενικές πληροφορίες για την εταιρεία (ή όμιλο), της οργανωτικής δομής, της επιχειρηματικής στρατηγικής, τους παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τις δεξιότητες της κλπ που αφορούν την κάθε εταιρεία του ομίλου και τον όμιλο καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα. Σκοπός αυτής είναι να εντοπιστούν σε συνδυασμό με την προηγούμενη ανάλυση οι συγκρίσιμοι ανταγωνιστές.

Σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο σενάριο λόγω των στοιχείων που περιέχει η ανάλυση αλλά θα περιοριστεί σε σημεία που δεν θα φωτογραφίζουν συγκεκριμένη επιχείρηση.
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα γίνει εντοπισμός των ενδοομιλικών συναλλαγών και θα προσδιοριστεί το είδος και η φύση των συναλλαγών αυτών, θα γίνει περιγραφή της τιμολογιακής πολιτικής, τυχόν συμβάσεων, συνθήκες κλπ. Ακόμη θα αναζητηθούν και θα συγκεντρωθούν συγκριτικά στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία ή ο όμιλος.

Σε αυτή την ενότητα δεν μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο σενάριο λόγω των στοιχείων που περιέχει η ανάλυση αλλά θα περιοριστεί σε σημεία που δεν θα φωτογραφίζουν συγκεκριμένη επιχείρηση.
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναπτυχθούν οι λειτουργίες που επιτελούνται, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο, μέσω της συνεισφοράς, τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων και ταυτόχρονα να χαρακτηριστεί η επιχείρηση ως πχ παραγωγός, διανομέας πλήρους κινδύνου ή περιορισμένου κινδύνου.

Ταυτόχρονα θα γίνει ανάπτυξη του σχετικού τμήματος του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.

Αναφορά συγκεκριμένου σεναρίου αναλυτικά και ενδεικτικά για άλλα σενάρια.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα αναπτυχθούν οι διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ) μετά την εφαρμογή του νόμου 4172/2013 και Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν.

Θα γίνει ανάλυση για την αξιοποίηση των τυχόν συγκριτικών στοιχείων που διαθέτει η επιχείρηση και πως θα εντοπιστεί το αποδεκτό εύρος τιμών.

Ακόμη θα γίνει ανάλυση στοιχείων που θα έχουν συλλεχθεί από βάση δεδομένων και πως θα εντοπιστεί το αποδεκτό εύρος πχ μικτού περιθωρίου κέρδους.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα με βάση την παραπάνω ανάλυση
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών και διαδικασιών Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) άρθρο 56.
Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
Παραδείγματα για τη συμπλήρωση φακέλου τεκμηρίωσης
 
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, υποβολή στην ΓΓΠΣ  (Περιεχόμενο, μορφή) ΠΟΛ.1179/18.7.2013.

Τι ισχύει για τα δικαιώματα και έξοδα διοικητικής υποστήριξης (Royalties – Management Fees).

Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών αυτών και έλεγχός τους.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όλα τα μέλη που έχουν ξοφλήσει τις οφειλές τους για το  έτος  2015 και λογιστές που έχουν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση του τρέχοντος έτους.
 
Το σεμινάριο είναι δωρεάν.
 
Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα (Γ.Σεφέρη 80-Ρόδος)  ή στο [email protected] ή στο φαξ 2241060197
 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660
 
Έντυπο αίτησης διατίθεται στο www.ptdoee.gr ή www.oe-e.gr πατήστε εδώ ή στα γραφεία του Περιφερειακού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης