Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο μικροσκόπιο του ΥΠΟΙΟ οι εισηγμένες

13 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • ΕΤΗΣΙΟ και εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις ζήτησε, χθες, από τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Στο μικροσκόπιο του ΥΠΟΙΟ οι εισηγμένες

ΕΤΗΣΙΟ και εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις ζήτησε, χθες, από τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αρμόδιου υφυπουργού, Αντ. Μπέζα, και με τη συμμετοχή των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΔΕΚ (Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των ΠΕΚ (Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα) Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λάρισας και Ιωαννίνων, αλλά και του γενικού γραμματέα φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων κ. Ν. Ανδριανόπουλου και στελεχών της κεντρικής υπηρεσίας, κατέστη σαφές ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να ενταθούν και να διενεργούνται προς κάθε κατεύθυνση με στόχο τον περιορισμό φαινομένων διαφθοράς αλλά και φοροροδιαφυγής, προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα και να «στηριχθεί» ο κρατικός Προϋπολογισμός.

Όσον αφορά ειδικότερα στους τακτικούς ελέγχους που αφορούν τις εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις ο κ. Μπέζας τόνισε ότι θα πρέπει να γίνονται σε βάθος και σε κάθε περίπτωση εντός του επομένου έτους από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

Επεσήμανε μάλιστα ότι τα δύο ΔΕΚ πρέπει σε τακτά διαστήματα να αποστέλλουν στη διεύθυνση Ελέγχων του υπουργείου τις καταστάσεις αρμοδιότητάς τους με τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και με τις χρήσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ανέλεγκτες.

Θα πρέπει να αναφερθεί πάντως ότι εκτός από τους ανωτέρω ελέγχους ο κ. Μπέζας καθόρισε και όλους τους άξονες δράσης στους οποίους θα πρέπει να κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ - ΠΕΚ), οι οποίοι είναι οι εξής:

- ¶μεσος έλεγχος των επιχειρήσεων που βαρύνονται με πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, μόλις διαπιστώνεται από οποιανδήποτε φορολογική αρχή. Η Οικονομική Επιθεώρηση και η Διεύθυνση Ελέγχων υποχρεούνται μάλιστα να παρακολουθούν την υλοποίηση αυτών των ελέγχων. - Διενέργεια προσωρινών ελέγχων στις επιχειρήσεις που έχουν μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ή έχουν λάβει μεγάλα ποσά επιστροφής Φ.Π.Α., με ανάλυση του σκέλους των εισροών.

- Έλεγχος των επιχειρήσεων που δεν έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.

- Στήριξη με κάθε προσπάθεια της βάσης δεδομένων που δημιουργείται στην Γ.Γ.Π.Σ. όπου θα καταχωρούνται όλοι οι εκδότες ή λήπτες πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, δεδομένα που θα έχει ανά πάσα στιγμή ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποστέλλονται άμεσα «άμα τη διαπιστώσει» στη Γ.Γ.Π.Σ., επιχειρήσεις που είναι εκδότες ή λήπτες αυτών των εικονικών και πλαστών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μπέζας κατέστησε σαφές ότι οι ελεγκτές θα ελέγχονται για τα αποτελέσματά τους, ενώ υπογράμμισε ότι με ρύθμιση που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή οι Εφοριακοί ελεγκτές που υπηρετούν στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ και ΠΕΚ) θα αξιολογούνται υποχρεωτικά ανά τετραετία, ενώ θα μπορούν να υπηρετούν σε θέση εργασίας ελεγκτή συνολικά έως και δύο τετραετίες.

Για το λόγο εξάλλου αυτό και οι θέσεις των ελεγκτών θα προκηρύσσονται ανά τετραετία και θα καλύπτονται με τοποθέτηση εφοριακών υπαλλήλων ύστερα από αξιολόγηση των προσόντων τους που θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια.
Nαυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης