Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2015 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2015

1 Οκτώβριος 2015 -- Σχόλια
Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Οκτωβρίου  2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

 
  Υποχρεώσεις Οκτωβρίου2015
9 Οκτ 2015
 1. 9 Οκτ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
12 Οκτ 2015
 1. 12 Οκτ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
15 Οκτ 2015
 1. 15 Οκτ 2015 Ημερολόγιο διαφημίσεων.
16 Οκτ 2015
 1. 16 Οκτ 2015 Δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
19 Οκτ 2015
 1. 19 Οκτ 2015 Σύνταξη απογραφής αγαθών και υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης από τους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
20 Οκτ 2015
 1. 20 Οκτ 2015 Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

 2. 20 Οκτ 2015 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

 3. 20 Οκτ 2015 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α για το προηγούμενο τρίμηνο
21 Οκτ 2015
 1. 21 Οκτ 2015 Ετήσιος πίνακας Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
23 Οκτ 2015
 1. 23 Οκτ 2015 Έκδοση συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων για την επιβολή Φ.Π.Α. των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
26 Οκτ 2015
 1. 26 Οκτ 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 2. 26 Οκτ 2015 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
29 Οκτ 2015
 1. 29 Οκτ 2015 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Αυγούστου)
30 Οκτ 2015Καταστάσεις συναλαγών (ΜΥΦ)

 1. 30 Οκτ 2015 Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών Περιόδου - Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014

Intrastat


 1. 30 Οκτ 2015 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

ΦΠΑ


 1. 30 Οκτ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Σεπτεμβρίου

 2. 30 Οκτ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου


Φορολογικό πιστοποιητικό

 1. 30 Οκτ 2015 Ηλεκτρονική υποβολή του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία

 

  Υποχρεώσεις Οκτωβρίου που μεταφέρονται λόγω αργίας στις 2 Νοεμβρίου
2 Νοε 2015

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Νοε 2015 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Αυγούστου)

 2. 2 Νοε 2015 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

 3. 2 Νοε 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Αυγούστου)

 4. 2 Νοε 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

 5. 2 Νοε 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Αυγούστου

 

Διάφοροι φόροι και τέλη
 

 1. 2 Νοε 2015 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 2. 2 Νοε 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

 3. 2 Νοε 2015 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

ΑΠΔ - ΙΚΑ

 1. 2 Νοε 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 2. 2 Νοε 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Μισθωτήρια


 1. 2 Νοε 2015 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

  


 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone