Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δέκα εταιρείες αναμένουν την Εναλλακτική Αγορά

13 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 10 εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή των τίτλων τους στη Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. (ΕΝ.Α.), η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χρηματιστηρίου, αναμένεται να λειτουργήσει εντός του φθινοπώρου....
Δέκα εταιρείες αναμένουν την Εναλλακτική Αγορά


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 10 εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή των τίτλων τους στη Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. (ΕΝ.Α.), η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χρηματιστηρίου, αναμένεται να λειτουργήσει εντός του φθινοπώρου.

Οπως είπε χθες ο κ. Καπράλος, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΝ.Α. πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις επόμενες ημέρες και οι σχετικές επαφές με επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν την εισαγωγή των τίτλων τους σε αυτή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η νέα αυτή αγορά χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη» και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις οργανωμένες αγορές και επιβάλλουν αυστηρές προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σε αυτές.

Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά στην κατάχρηση αγοράς, στις δημόσιες προτάσεις και το ενημερωτικό δελτίο, εφόσον απαιτείται δημοσίευσή του.

Απευθύνεται σε εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση και ευκολότερη πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά, καθώς και σε επενδυτές που αναζητούν επιπλέον μορφές επένδυσης, με αυξημένο ωστόσο ρίσκο.

Ρόλο - κλειδί στην εισαγωγή εταιρειών στη νέα αυτή αγορά θα παίξει ο σύμβουλος εισαγωγής (sponsor), ο οποίος θα αξιολογεί την εταιρεία και θα την παρουσιάζει στο Χ.Α., βεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης και ότι είναι κατάλληλη προς διαπραγμάτευση.

Η διαπραγμάτευση των τίτλων στην ΕΝ.Α. θα διαρκεί 1 ώρα ημερησίως, ενώ θα είναι δυνατή η μεταφορά στην οργανωμένη αγορά του Χ.Α., εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής που ορίζει ο Κανονισμός του Χ.Α. και εκδοθεί ενημερωτικό δελτίο. Το Χρηματιστήριο θα μπορεί να αναστέλλει ή και να διαγράφει τις μετοχές των εταιρειών αυτών, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι όπως:

α) παραμονή σε αναστολή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους

β) αρνητική καθαρή θέση

γ) μη ύπαρξη παραγωγικής δραστηριότητας

δ) μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

ε) μη εξεύρεση συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στην ΕΝ.Α. έχουν οριστεί ως εξής:

- Ελάχιστη καθαρή θέση 1 εκατ. ευρώ, κατά το χρόνο έγκρισης της διαπραγμάτευσης των μετοχών.

- Η εταιρεία θα πρέπει να έχει δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή, για τουλάχιστον 2 χρήσεις πριν από την εισαγωγή. Εφικτή θα είναι η εισαγωγή και με 1 οικονομική χρήση, κατόπιν επαρκούς τεκμηρίωσης από σύμβουλο εισαγωγής.

- Θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος για όλες πλην των 2 τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών χρήσεων, ενώ η τελευταία οικονομική κατάσταση πριν την εισαγωγή θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

- Στην αγορά αυτή θα είναι δυνατή και η εισαγωγή εταιρειών με ζημιές, όμως οι ζημιές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των ιδίων κεφαλαίων. Εάν η εταιρεία έχει τουλάχιστον 2 ζημιογόνες χρήσεις, θα υπάρχει δέσμευση μετόχων με άνω του 5% για μη μεταβίβαση των μετοχών για ένα έτος μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

- Οσον αφορά στη συμμόρφωση των εταιρειών αυτών με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, αυτή δεν είναι υποχρεωτική.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος εισαγωγής και διαπραγμάτευσης για 1 χρόνο υπολογίζεται στις 11.500 ευρώ, χαμηλότερα από τα 18.500 ευρώ που είναι σήμερα για μια εταιρεία της μεσαίας - μικρής κεφαλαιοποίησης.

Υποχρεώσεις πληροφόρησης

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών για πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή την έναρξη ισχύος του σχετικού Ν. 3556/2007.

Οπως αναλυτικά έγραψε χθες η «Ν» (12/7/2007), όλες οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν στο εξής να δημοσιοποιούν με ενιαίο τρόπο και προς περισσότερους «παραλήπτες» όλες τις «ρυθμιζόμενες πληροφορίες» προς το επενδυτικό κοινό.

Ρυθμιζόμενες πληροφορίες είναι μεταξύ άλλων: η ετήσια και εξαμηνιαία οικονομική έκθεση και οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, η ενημέρωση για απόκτηση ή διάθεση σημαντικών συμμετοχών που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κάθε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου, εκδόσεις νέων δανείων, κάθε σημαντική μεταβολή του ποσοστού των ιδίων μετοχών.

Η δημοσιοποίηση των παραπάνω πληροφοριών θα γίνεται από την κάθε εισηγμένη, με τη μορφή ανακοίνωσης, προς ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε ένα ελληνικό έντυπο ΜΜΕ, σε ένα ελληνικό ηλεκτρονικό μέσο και ένα μέσο πανευρωπαϊκής εμβέλειας
Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης