Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο.Α.Ε.Ε. - Υπενθύμιση καταβολής εισφορών και δόσεων έως 30.9.2015 - Καταβολή εισφορών 4ου διμήνου 2015 και δόσεων ρυθμίσεων

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ανακοίνωση: 22/9/15


Ο ΟΑΕΕ υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους οφειλέτες του, που εντάχθηκαν στην πρόσφατη ρύθμιση Ν.4321/2015, τη νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών και δόσεων που χορηγήθηκε, έως 30.9.2015.

Στη νέα παράταση εντάσσονται:

• Εισφορές 2ου και 3ου διμήνου 2015
• Μηνιαίες δόσεις ρυθμίσεων Ιουλίου και Αυγούστου που εξοφλούνται με πάγια εντολή (θα καταβληθούν με τη δόση Σεπτεμβρίου)
• 1η δόση ρύθμισης εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 22.6.2015 - 31.7.2015
• 1η δόση μετάπτωσης προσωρινού διακανονισμού στη νέα ρύθμιση.

 Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους του να αξιοποιήσουν τη νέα παράταση πληρωμής καταβάλλοντας τις, κατά περίπτωση, απαιτητές εισφορές και δόσεις.

 Με τον τρόπο αυτό, θα παραμείνουν στη ρύθμιση διατηρώντας τα ευεργετήματα και δικαιώματα που παρέχει (κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα, κλπ).

___________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 22/9/15  Καταβολή εισφορών 4ου διμήνου 2015 και δόσεων ρυθμίσεων

Σας γνωρίζουμε ότι η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 4ου διμήνου 2015 είναι η Τετάρτη 30.9.2015.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν δόσεις ρυθμίσεων μέσω άμεσης χρέωσης Τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τρίτη 29.9.2015.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης