Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προεκλογικά «δώρα» σε αγρότες και ιδιοκτήτες ταξί

10 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Τα προεκλογικά «δώρα» σε αγρότες και ιδιοκτήτες ταξί άρχισε να προσφέρει η κυβέρνηση με την ενεργοποίηση του νέου Τελωνειακού Κώδικα. Ο νέος Τελωνειακός Κώδικας που κινείται στο γενικότερο πνεύμα για την ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ της κυβέρνησης ενόψει των εθνικών εκλογών προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαγραφή προστίμων και κυρώσεων σε όλους τους αγρότες, που εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν παράνομα πετρέλαιο θέρμανσης. Το υπουργείο Οικονομικών με χθεσινή εγκύκλιο του, κοινοποιεί ορισμένες από τις διατάξεις του νέου Τελωνειακού Κώδικα, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από τις 28 Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:
Προεκλογικά «δώρα» σε αγρότες και ιδιοκτήτες ταξί


Τα προεκλογικά «δώρα» σε αγρότες και ιδιοκτήτες ταξί άρχισε να προσφέρει η κυβέρνηση με την ενεργοποίηση του νέου Τελωνειακού Κώδικα. Ο νέος Τελωνειακός Κώδικας που κινείται στο γενικότερο πνεύμα για την ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ της κυβέρνησης ενόψει των εθνικών εκλογών προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαγραφή προστίμων και κυρώσεων σε όλους τους αγρότες, που εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν παράνομα πετρέλαιο θέρμανσης. Το υπουργείο Οικονομικών με χθεσινή εγκύκλιο του, κοινοποιεί ορισμένες από τις διατάξεις του νέου Τελωνειακού Κώδικα, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από τις 28 Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

1. Διαγράφονται πρόστιμα και κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι τις 15/10/2003 σε αγρότες για παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί η διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται και σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εφόσον κατατεθούν στη γραμματεία του δικαστηρίου τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της διαφοράς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή μέχρι 28/12/2007. Στην περίπτωση αυτή, η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί για χρήση πετρελαίου θέρμανσης από αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης.

2. Επιτρέπεται η χρήση αγροτικού πετρελαίου από τα «αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης» (Α.Μ.Π.Χ.) τελωνισθέντα μέχρι και την 31-12-1992.

3. Μειώνεται ο χρόνος αποχαρακτηρισμού των ταξί από τα 10 στα 5 χρόνια. Η διάταξη αυτή θα δώσει τη δυνατότητα ανανέωσης του στόλου των ταξί στη χώρα μας. Χιλιάδες επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται τα οχήματα αυτά θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργια χωρίς επιβαρύνσεις με τέλη ταξινόμησης μετά την πάροδο 5 ετών από την αγορά των προηγουμένων.

4. Θεσμοθετούνται νέα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό αυτοκινήτων ως «διπλοκάμπινων», διασαφηνίζοντας τα κενά του σημερινού Κώδικα. Συγκεκριμένα, προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα αυτοκίνητο ως «διπλοκάμπινο», θα πρέπει το μήκος της καρότσας να είναι μεγαλύτερο του 50% της απόστασης μεταξύ των δύο τροχών και το ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο του βάρους των επιβατών. Στην περίπτωση αυτή η φορολόγηση του αυτοκινήτου θα πραγματοποιείται με τους χαμηλότερους συντελεστές που ισχύουν για τα φορτηγά. Σε αντίθετη περίπτωση θα φορολογούνται με ποσοστό του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων.

5. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα jeep τα οποία έχουν μεταφερθεί ή αποσταλεί από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή έχουν εξαχθεί σε τρίτη χώρα και επανέρχονται στη χώρα με ξένες πινακίδες. Η απαλλαγή από το τέλος αφορά μόνο στην επανεισαγωγή του οχήματος, δεδομένου ότι είχε καταβληθεί τέλος ταξινόμησης την πρώτη φορά που εισήχθη το αυτοκίνητο στην Ελλάδα.

6. Εισπράττεται ΦΠΑ κατά την εισαγωγή μοτοσικλετών έως 125 κυβικών εκατοστών.

7. Απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ορισμένα ενεργειακά προϊόντα (φωτιστικό πετρέλαιο, ελαφρύ πετρέλαιο, ελαφρά λάδια) όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας και βιοτεχνίας και την προώθηση των εξαγωγών.

Οι παροχές
# Διαγράφονται πρόστιμα που επιβλήθηκαν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2003 σε αγρότες για παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί η διαφορά του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.

# Επιτρέπεται η χρήση αγροτικού πετρελαίου από τα «αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης».

# Μειώνεται ο χρόνος αποχαρακτηρισμού των ταξί από τα 10 στα 5 χρόνια.

# Θεσμοθετούνται νέα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό αυτοκινήτων ως «διπλοκάμπινων», ώστε να φορολογούνται με τους χαμηλότερους συντελεστές που ισχύουν για τα φορτηγά.

# Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα jeep τα οποία έχουν μεταφερθεί ή αποσταλεί από την Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή έχουν εξαχθεί σε τρίτη χώρα και επανέρχονται στη χώρα με ξένες πινακίδες.

# Εισπράττεται ΦΠΑ κατά την εισαγωγή μοτοσικλετών έως 125 κ.ε.

# Απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ορισμένα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία.

Πηγή Ημερησία

Σχετική απόφαση.
Αρ. Πρ.: Φ.905/439/06.07.07
Κοινοποίηση του νόμου 3583/07«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης