Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον χειρισμό διακανονισμών εκπτώσεων ΦΠΑ.

16 Σεπτέμβριος 2015

Με την ΠΟΛ 1205/2015, κοινοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ των παραγράφων 3 και 4 της Υποπαραγράφου Δ.2 και της παραγράφου 3 της Υποπαραγράφου Δ.12 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ μετά την από 19.08.2015 υπογραφή της σύμβασης Xρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και παρέχονται κατά παράγραφο διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης