Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαβούλευση για υποδομές δημοσίου κλειδιού (PKI) για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.

10 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από τις 4 Ιουλίου 2007, πραγματοποιείται διαβούλευση με στόχο τη δημιουργία ευρέως αποδεκτών πρότυπων υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI) για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει.
Διαβούλευση για υποδομές δημοσίου κλειδιού (PKI) για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.  

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από τις 4 Ιουλίου 2007, πραγματοποιείται διαβούλευση με στόχο τη δημιουργία ευρέως αποδεκτών πρότυπων υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI) για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει.

Θέλοντας να προσφέρει ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, η Γ.Γ.Π.Σ. προτίθεται να υιοθετήσει την τεχνολογία των ψηφιακών πιστοποιητικών διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση των χρηστών της. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή υπογραφή επιλεγμένων δηλώσεων και την αυθεντικοποίηση του χρήστη επιπλέον της χρήσης των κωδικών του TAXISNET.

Στο πλαίσιο μελέτης που εκπονείται, εξετάζονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά που είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  της Γ.Γ.Π.Σ., το περιεχόμενο αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των παροχών.

Οι προτάσεις που κατατίθενται έχουν αποτυπωθεί στα προτεινόμενα κείμενα της Πολιτικής Πιστοποίησης και του Κανονισμού Πιστοποίησης, τα οποία τίθενται προς διαβούλευση. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς θα εκφράσουν τη γνώμη τους σε θέματα όπως το είδος και περιεχόμενο των πιστοποιητικών, χρήσεις πιστοποιητικών, η διάρκεια ζωής τους, απαιτήσεις από τους  παρόχους και συναφή ζητήματα.

Κατά τη διαβούλευση θα συζητηθούν επίσης λύσεις που προάγουν την ευρεία χρήση της τεχνολογίας Δημοσίου Κλειδιού, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύνολο προτύπων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στις συναλλαγές με το ΥΠ.Ο.Ο. όσο και στις ιδιωτικές συναλλαγές των πολιτών και επιχειρήσεων.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης