Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική Υποβολή Καταστάσεων για Πωλήσεις Πετρελαίου

6 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των Καταστάσεων για Πωλήσεις Θέρμανσης ή Πετρελαίου Diesel Θέρμανσης, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο εξαμήνο του 2007....
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Ηλεκτρονική Υποβολή Καταστάσεων για Πωλήσεις Πετρελαίου Θέρμανσης ή Πετρελαίου Diesel Θέρμανσης (εφαρμογή e-καύσιμα)»

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007 παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των Καταστάσεων για Πωλήσεις Πετρελαίου Θέρμανσης ή Πετρελαίου Diesel Θέρμανσης, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το
πρώτο εξαμήνο του 2007.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1050/21-3-2006, η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2007.
Η υπηρεσία αποτελεί περιεχόμενο της ενότητας On Line Υπηρεσίες - Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις – e-Καύσιμα του ιστοχώρου www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ.

Της ηλεκτρονικής υποβολής προηγείται η συμπλήρωση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης, με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ., το οποίο διατίθεται δωρεάν από την αρχική σελίδα του ιστοχώρου www.gsis.gr, στην ενότητα Ελεύθερα προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες - Καταστάσεις για Πωλήσεις
Πετρελαίου Θέρμανσης (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης