Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τη φορολόγηση αλλοδαπών εταιρειών

6 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι με βάση το εθνικό της Δίκαιο η χώρα απαλλάσσει από το φόρο εισοδήματος μερίσματα που διανέμονται από ελληνικές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα, ενώ φορολογεί μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη....
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τη φορολόγηση αλλοδαπών εταιρειών


   Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι με βάση το εθνικό της Δίκαιο η χώρα απαλλάσσει από το φόρο εισοδήματος μερίσματα που διανέμονται από ελληνικές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα, ενώ φορολογεί μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη.

    Ενόσω η διαφορετική αυτή μεταχείριση εφαρμόζεται σε μερίσματα από εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις χώρες του Ελεύθερου Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ) και της Ελεύθερης Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EΖΕΣ), η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για διακριτική μεταχείριση που αντιβαίνει στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

    Στη σημερινή ανακοίνωση σημειώνεται ότι στις 18 Οκτωβρίου 2006 η Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος. Στην απάντησή της η Ελλάδα αντέτεινε ότι τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μερίσματα από την αλλοδαπή έχουν το δικαίωμα πίστωσης φόρου κατά τα προβλεπόμενα (δηλαδή ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να εκπέσει από τον καταβλητέο φόρο εισοδήματος από πηγές εξωτερικού) για οποιοδήποτε φόρο που όντως παρακρατήθηκε στο εξωτερικό. Η Επιτροπή θεωρεί όμως ότι, λόγω της προοδευτικότητας της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η μέθοδος της πίστωσης είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή υψηλότερης φορολογίας.

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει επίσης την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω των κανόνων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας που προβλέπουν ότι οι αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες στην Ελλάδα φορολογούνται βαρύτερα (25%) από τις ημεδαπές (20%).

    Κατά την άποψη της Επιτροπής οι κανόνες αυτοί εισάγουν διακριτική μεταχείριση και δεν συμβιβάζονται με τη συνθήκη ΕΚ, η οποία εγγυάται την ελευθερία εγκατάστασης. Στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι μεταξύ των φορολογικών συντελεστών για τις ημεδαπές και τις αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες υπάρχει κάποια μικρή διαφορά (5%), αλλά η Ελλάδα αντιτείνει ότι η διαφορά αυτή είναι δικαιολογημένη, επειδή ένα ποσοστό κερδών των ημεδαπών προσωπικών εταιριών φορολογείται στην Ελλάδα ως ατομικό εισόδημα των εταίρων (50%).

    Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη υψηλότερη φορολογία. Αντιθέτως, υπό ορισμένες περιστάσεις μπορεί να οδηγεί σε ακόμη χαμηλότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή.

    Επιπλέον, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι δεν έχει υποβληθεί από καμία αλλοδαπή προσωπική εταιρία καταγγελία για διακριτική φορολογική μεταχείριση και ότι, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες που ασκούσαν επιχείρηση στην Ελλάδα ως υποκαταστήματα.

 
www.kathimerini.gr
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης