Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόταση της ΕΕ για εξομάλυνση των «χαμηλών» συντελεστών ΦΠΑ

5 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Tην αναθεώρηση του σημερινού συστήματος των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ αναμένεται να προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου επιτρόπου Λάζλο Κόβακς.....
Πρόταση της ΕΕ για εξομάλυνση των «χαμηλών» συντελεστών ΦΠΑ

Tην αναθεώρηση του σημερινού συστήματος των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ αναμένεται να προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου επιτρόπου Λάζλο Κόβακς.

Στόχος της Επιτροπής είναι να ικανοποιήσει πολυάριθμα αιτήματα ορισμένων κρατών - μελών, όπως π.χ. της Γαλλίας, που ζητεί εδώ και χρόνια τη μείωση του συντελεστή για τα εστιατόρια, αλλά και να τεθεί ένα τέλος στη σημερινή αναρχία που επικρατεί στην Ευρώπη των 27.

Με βάση, λοιπόν, μία έκθεση που εκπόνησε ένα οικονομικό ινστιτούτο, η Επιτροπή εκφράζει τον σκεπτικισμό της για την αποτελεσματικότητα των σημερινών χαμηλών συντελεστών στην Ε.Ε. Βέβαια, στο όνομα της εσωτερικής αγοράς και της διοικητικής απλούστευσης «παραμένει πεπεισμένη ότι η εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ θα είναι η ιδεώδης λύση από οικονομικής πλευράς».

Από την άλλη πλευρά όμως, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υφίστανται σήμερα διάφορες πολιτικές θέσεις των κρατών - μελών, οι οποίες καθιστούν δύσκολη την καθιέρωση ενός ενιαίου ΦΠΑ. Συνεπώς, «υπάρχει θέση για να δοθεί μία μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη - μέλη», υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργηθούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Το σημερινό σύστημα προβλέπει ένα χαμηλό συντελεστή μεταξύ 5% και 9%, ο οποίος αφορά έναν συγκεκριμένο κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών που δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την ομόφωνη απόφαση των 27 και έναν κανονικό συντελεστή τουλάχιστον 15%. Στην Ελλάδα, ο χαμηλός συντελεστής είναι 9% και ο κανονικός 19%.

Η κατάσταση έχει γίνει περίπλοκη, λόγω των πολυάριθμων εξαιρέσεων που έχουν παραχωρηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως μετά τη διεύρυνση με τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Επίσης, εννέα κράτη - μέλη επωφελούνται μέχρι το 2010 μειωμένων συντελεστών σε ορισμένες υπηρεσίες «υψηλής έντασης εργασίας».

Η Επιτροπή, λοιπόν, θα προτείνει να ισχύσουν από το 2010 δύο μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Ο πρώτος θα κυμαίνεται από 0% μέχρι 5% και θα αφορά αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα. Ο δεύτερος μειωμένος συντελεστής θα κυμαίνεται μεταξύ 10% και 12% και θα περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές, την απασχόληση, πολιτιστικές υπηρεσίες, εστιατόρια κ.λπ. Ο κανονικός συντελεστής θα παραμείνει όπως έχει...

Για τη λήψη απόφασης στο Συμβούλιο Υπουργών απαιτείται ομοφωνία.
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης